Proiecte în curs de derulare

Bearded Vulture LIFE

Acest proiect internațional, care a început la data de 1 august 2023, își propune să reintroducă vulturul bărbos (Gypaetus barbatus) în Bulgaria și în Peninsula Balcanică. Rolul Grupului Milvus în cadrul proiectului este de a localiza, gestiona și elibera vulturii rătăciți, slăbiți sau răniți în România.

Finanțator: programul LIFE al Uniunii Europene
Durata:  10. 2023 – 07. 2030.
Parteneri:  „Green Balkans – Stara Zagora”Fondul pentru Floră și Faună SălbaticăFundația EkoObshtnostEVN – Elektropradelenie Yug EADSeverozapadno Darzhavno Predpriyatie – VratsaDirecția Parcului Natural „Sinite kamani”, Vulture Conservation Foundation

Îmbunățățirea politicilor de agro-mediu prin cercetări participative și incluziune civică

Proiectul nostru are ca scop protejarea pajiștilor naturale și semi-naturale, caracteristice pentru regiunile geografice ale României, și care de multe ori adăpostesc valori naturale deosebite.

Finanțator: Programul Active Citizens Fund (@acfromania), finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Durata:  15.01.2021 – 14.01.2024
Parteneri: Societatea Carpatină Ardeleană – Satu-Mare

Proiectul Game over? Don’t let climate change the game! – are la bază o colaborare internațională. Scopul lui este derularea unei campanii de conștientizare care să atragă atenția generațiilor tinere asupra încălzirii globale. Zece organizații civile din opt țări din Europa centrală și răsăriteană lucrează în acest proiect umăr la umăr.

Finanțator: DEAR – The European Commission’s Development Education and Awareness Raising Programme
Durata: 4 ani (data lansării: noiembrie 2019)

ROHU-14 – The Nature Corner: valori naturale în două colțuri de țară

Proiectul nostru are ca scop creșterea stării de conservare a patrimoniului natural local și promovarea valorilor naturale într-un mod integrat. Cooperarea dintre municipalități (Salonta, România, respectiv Békés, Ungaria) și organizații neguvernamentale (Milvus Transilvania Vest, România și Körösök Völgye Natúrpark, Ungaria) reprezintă temelia proiectului, iar principalele activități vizează: conservarea naturii, turism, educație și conștientizare.

Durata: 54 luni (data lansării: 1 martie 2018)

Planuri de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369, SMIS 117254

Asociația „Grupul Milvus” în parteneriat cu ProPark – Fundația pentru Arii Protejate lansează un amplu proiect de realizare a unui plan de management pentru mai multe arii protejate Natura 2000 de-a lungul râului Mureș, din județul Mureș: : ROSCI0210 Râpa Lechința, ROSCI0367 Râul Mureș între Morești și Ogra, ROSCI0369 Râul Mureș între Iernuțeni și Periș, ROSCI0368 Râul Mureș între Deda și Reghin.

Proiecte derulate

2020

Finanțator: Erasmus+ Program Key Action 2: Strategic Partnerships
Durata: 01.11.2020 – 30.06.2023.
Parteneri: Natuurinvest (BE) – coordonator, Stiftelsen Pro Natura (SE), Stichting ARK (NL), Fjällbete AB (SE)

Mai multe detalii (EN)

2019

2018

2017

Proiectul LEHUA – Learning Humanity from Animals (Erasmus+ 2016-3-HU01-KA205-002032) își propune elaborarea unui modul de autodezvoltare prin cunoașterea mai aprofundată a naturii și a animalelor. 

Finanțator: Erasmus+ Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices Action Type: Strategic Partnerships for youth
Durata: Februarie 2017 – Ianuarie 2019
Parteneri: Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány (HU) coordonator
Grădina Zoologică din Budapesta (HU)
TANDEM n.o., (SK)

Vezi mai multe

Dezvoltarea rețelei de autostrăzi și căi ferate ce conectează între ele puncte cheie ale României și, mai departe, țara noastră cu restul Europei este un proces în plină desfășurare. Planurile de dezvoltare a acestor tipuri de „infrastructură mare” prevăd traversarea Munților Carpați și, implicit, fragmentarea și perturbarea unor ecosisteme valoroase incluse în arii naturale protejate, inclusiv siturile de interes european Natura 2000. Pentru a evita și, după caz, și diminua aceste presiuni și amenințări asupra naturii, proiectul TRANSGREEN își propune să dezvolte soluții pentru crearea unei rețele de transport cu impact cât mai redus asupra mediului și pe care să se circule în siguranță, în România, Cehia, Solvacia, Ucraina, Ungaria.

Perioada proiectului: 01.01.2017. – 30.06.2019.

Mai multe informații aici și pe pagina proiectului (EN)

2016

2015

Activităti:

 • Colectarea datelor ne va ajuta să stabilim o bază de date pentru formularea contextului socio-economic din regiune, să determinăm ce servicii de ecosistem există în zonă și să aflăm cum percep și valorifică comunitățile locale, aceste servicii. Pentru a realiza acest lucru, vom efectua o analiză a datelor statistice luând în considerare factori de bază precum dinamica populației, rata de angajare și principalele surse de venit. De asemenea, vom organiza un număr de interviuri și sondaje cu actorii principali și localnicii din zona proiectului, totodată derulând ateliere de lucru pentru a încuraja o implicare mai eficientă din partea acestora.
 • Astfel, în baza informațiilor furnizate de către actorii de pe teren și a datelor colectate, vom identifica serviciile ecosistemice cele mai relevante, vom dezvolta potențiali indici și vom genera diferite scenarii pentru cartografierea și evaluarea serviciilor ecosistemice pe baza indicatorilor elaborați. Aceste rezultate vor fi complementate de analiza biofizică și folosite pentru a determina indicii sub raport cantitativ, cu ajutorul implicării constante a părților interesate. În final, vom cartografia și evalua serviciile de ecosistem pe baza setului de indici.
 • Pentru a ne asigura că rezultatele evaluării serviciilor ecosistemice vor ajunge la audiența potrivită, derulăm activități extensive de comunicare și conștientizare ce includ organizarea de conferințe de presă și o activitate crescută în media online. De asemenea, vizăm părțile interesate cheie și le abordăm prin instrumente de comunicare specifice.
 • Durata proiectului: 2015-2017
 • Mai multe informații pe pagina proiectului

 • Durata proiectului: 2015-2016
 • Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
 • Mai multe informații aici

2014

 • Scopul și obiectivul proiectului „Conservarea dumbrăvencei în Bazinul Carpatic (LIFE13/NAT/HU/000081)ˮ este întărirea populației de dumbrăveancă în Bazinul Carpatic și asigurarea conservării favorabile pe termen lung a acestor populații.
 • Proiectul început la sfârșitul anului 2014 are ca lider consorțiu Societatea Ornitologică din Ungaria (MME), având ca parteneri Asociația „Grupul Milvusˮ (România), Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare (APM Satu Mare – România), Administrația Parcului Național Bükk (Ungaria), Administrația Parcului Național Kiskunság (Ungaria) și DALERD, Délalföldi Erdészeti Zrt. (societate silvică), Ungaria.
 • Ca activități majore care vor fi derulate în cadrul proiectului: crearea locurilor de cuibărit adecvate în Ungaria și România, recondiționarea și îmbunătățirea locurilor de hrănire a speciei, reducerea mortalității, promovarea și popularizarea practicilor de gospodărire a terenurilor prietenoase dumbrăvencii în siturile Natura 2000, schimbare de atitudine a grupurilor țintă etc.
 • Perioada derulării proiectului: 2014.09.01-2020.03.31.
 • Pentru informații detaliate vă rugăm să vizitați pagina: http://rollerproject.eu/ro

 • Acest proiect își propune să consolideze eforturile continue de consolidare a populațiilor europene de bază ale acvilei de câmp (Aquila heliaca) și șoim dunărean (Falco cherrug), specii amenințate la nivel mondial și incluse în Anexa I a Directivei Păsări a Uniunii Europene, de asemenea, specii prioritare pentru proiectele LIFE-Natura. Datorită sprijinului financiar din partea UE, aceste populații s-au stabilizat și sunt în creștere pe plan european, în timp ce populațiile mondiale sunt încă în scădere. Cu toate acestea, din păcate, în contradicție cu populațiile păsărilor de pradă, populațiile principalelor lor surse de hrană, a mamifere mici (popândău Spermophilus citellus, hârciog Cricetus cricetus, și iepurele de câmp Lepus europeus), sunt în continuă scădere. Constatările proiectului LIFE09NAT/HU/000384, în curs de desfășurare, justifică importanța acestor specii în dieta acestor păsărilor răpitoare. Chiar și astăzi, mamiferele mici, mai ales S. citellus, constituie o parte majoră a hranei, prezentă în medie în mai mult de ¼ din dietă. Păsările montate cu emițătoare GPS în cadrul proiectelor LIFE demonstrează că aceste păsări se hrănesc frecvent în afara SPA-urilor, în special în cazul în care abundența mamiferelor mici este mai mare. (A se vedea hărțile anexate.) Prin urmare, proiectul își propune să oprească declinul populației mamiferelor mici existente în cazul în care acestea sunt prezente și dorește să funcționeze ca un proiect demonstrativ în unele acțiuni pentru a pregăti un fundal științific solid pentru o posibilă creștere viitoare a acestor populații, în baza celor mai bune practici aplicate.
 • Proiectul are ca scop sensibilizarea publicului față de păsările răpitoare și mai ales față de mamifere mici, sursa lor principală de hrană.
 • Proiectul își propune să demonstreze, de asemenea, cum trebuie adaptate diferitele priorități de conservare a naturii, atunci când luăm în considerare stilul de viață și necesitățile de habitat ale Sicista subtilis trizona și Nannospalax (superspecies leucodon), specii strict protejate în România, prin implementarea activităților noastre în beneficiul tuturor speciilor.
 • Perioada proiectului: 2014. 07. 01 – 2018. 12. 31
 • Mai multe informații aici:  http://sakerlife3.mme.hu/ro

2013

Obiectivul proiectului este acela de a îmbunătăți viabilitatea pe termen lung a comunităților rurale în care fermieri pastreaza terenurileși peisajelecu valoare naturală ridicată (HNV) din România, prin intermediul unei rețele de informare la nivel național privind subiectele de interes pentru agricultura HNV,prin influentarea politiciilorpublice pentru un sprijin mai bun dedicat zonelor și fermierilor HNV și prin dezvoltarea oportunitatilor de piața pentru produsele cu identitate HNV.

Durata proiectului: 2013-2016

Mai multe informații aici și pe pagina proiectului

Obiectivul proiectului este asigurarea bazei necesare pentru conservarea pe termen lung a populațiilor vânturelului de seară respectiv ale altor specii de interes comunitar care trăiesc în siturile vizate, prin elaborarea planurilor de management respectiv mărirea nivelul de cunoștințe al localnicilor despre importanța conservării speciilor și habitatelor țintă.

Durata proiectului: iunie 2013 – decembrie 2015.

Finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția Naturii” – Sesiunea de proiecte 5/2012, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, prin Direcția Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu”

Mai multe informații aici

2012

Obiective: (1) Crearea si implementarea unui sistem unitar de monitorizare a speciilor de pasari de interes comunitar la nivel national in vederea realizarii raportului de tara al Romaniei catre Comisia Europeana in baza prevederilor articolului 12 al Directivei Consiliului Europei 79/409 EEC;
(2) Informarea publicului asupra speciilor de pasari de interes comunitar, a distributiei si tendintelor populatiilor de pasari din Romania.

Activitati principale: (1) Elaborarea Protocoalelor Standard de Monitoring pentru speciile de pasari de interes comunitar de pe lista de referinta elaborata de Comisia Europeanasi alcatuita din specii de pe anexele I, II, III, ale Directivei Pasari; (2) Colectarea datelor cu privire la populatiile de pasari de interes comunitar de pe lista de referinta – Monitoringul speciilor de pasari de interes comunitar in Romania cuprinse pe listele de referinta; (3) Informarea publicului larg cu privire la rezultatele proiectului, a starii populatiilor de pasari din Romania, in vederea urmatoarelor raportari catre Comisia Europeana.

Mai multe informații aici: http://monitorizareapasarilor.cndd.ro

2011

În cursul lunii iulie, 2011 Grupul Milvus a semnat un nou contract de finanțare nerambursabilă cu Administrația Fondului de Mediu (www.afm.ro) privind finanțarea proiectului „Educație ecologică pentru un viitor durabil”. În luna august, am organizat „tradiționala” noastră tabără pentru copii și tineri în satul Rigmani, comuna Neaua, județ Mureș.

Mai multe informații aici

2010

Principalul obiectiv al proiectului este protecția populației șoimului dunărean (Falco cherrug) în Europa. Specia este pe cale de dispariție în lumea întreagă, este listată în Anexa I. din Directiva Păsări, constituie specie prioritară fiind derularea proiectelor Life-Nature. Populația șoimilor dunăreni din Europa este estimată la aproximativ 450 de perechi. În prezent în Ungaria și Slovacia trăiesc 47% din totalul menționat. Datorită sprijinului financiar acordat de UE acest procent (47%) s-a stabilizat și este în creștere, în timp ce populația lumii în ușoară scădere. Proiectul LIFE06 NAT/H/000096 a servit noi cunoștințe în legătură cu factorii de periclitare existente pentru tinerii șoimi dunăreni, rata lor de supraviețuire, dinamica (migrație, hoinărit). În așa fel s-a dovedit că rata de supraviețuire a tinerilor poate fi mult mai mare decât a fost estimată înainte. Migrarea tinerilor șoimi acoperă zone foarte mari, din Spania până în Kazahstan, dar petrec mult mai mult timp și în Bulgaria, România și Serbia, unde găsesc locuri de cuibărit mai puțin aglomerate. Aceste spații pot deveni habitatele adecvate dacă șoimii vor găsi destule locuri de cuibărit și în cazul în care numărul de factori de risc va scădea.

Perioada proiectului: 2010 – 2014
Publicații: Conservarea șoimului dunărean

Mai multe informații pe pagina proiectului: http://sakerlife2.mme.hu

Proiectul are ca principal obiectiv crearea condițiilor optime pentru asigurarea stării favorabile de conservare pentru un procent semnificativ (22%) din populația de acvila țipătoare mică la nivelul Uniunii Europene. Semnificația proiectului crește dat fiind faptul că România a fost avertizată de către Comisia Europeană cu aplicarea unor sancțiuni extrem de costisitoare, pentru nerespectarea angajamentelor în domeniul protecției păsărilor.

Durata proiectului: 2010-2013
Publicații: Ghid pentru managementul corespunzător al habitatului acvilei țipătoare mici în România, Plan Național de Acțiune pentru specia Aquila pomarina

Mai multe informații aici și pe pagina proiectului

Obiective: Habitatele umede naturale s-au diminuat foarte mult în toată Europa. O parte însemnată a siturilor Natura 2000, desemnate în vederea conservării patrimoniului natural al continentului, sunt zone umede antropice (heleștee, lacuri de baraj, etc.), care chiar și în aceste condiții, deseori constituie ultimele refugii pentru anumite populații de păsări acvatice. În același timp, fiind exploatate de administratori din considerente economice, în aceste habitate secundare se nasc foarte ușor conflicte între faună și factorul uman. Însă, un plan de management bine gândit și întocmit cu participarea activă a proprietarilor poate preveni aceste conflicte și poate aduce beneficii atât protecției naturii cât și administratorilor acestor zone. Situl “Heleșteele Iernut – Cipău” se află în situația fericită în care aceste conflicte se pot rezolva și se întrevăd soluții care pot aduce beneficii ambelor părți. Astfel această arie poate servi ca model pentru alte heleștee, desemnate ca arii protejate.

Mai multe informații aici

2009

Scopul proiectului l-a constituit asigurarea condițiilor necesare, cu implicarea populației locale, unui management adecvat al Ariei de protecție specială avifaunistică “Eleșteele Iernut – Cipău” luând în seamă necesitățile factorilor de interes locali. Activitățile majore, desfășurate în cadrul acestui proiect au fost, după cum urmează:

 • Întocmirea Planului de Management pentru situl Natura 2000 “Eleșteele Iernut – Cipău” în parteneriat cu Primăria orașului Iernut și cu participarea activă a factorilor de interes locali.
 • Luarea în custodie a ariei de către Asociația „Grupul Milvus” pentru implementare efectivă a măsurilor de conservare convenite în planul de management
 • Ameliorarea conflictelor rezultate din managementul necorespunzător al terenurilor din zona protejată
 • Conștientizarea importanței biodiversității, a rețelei Natura2000 și a sitului „Eleșteele Iernut și Cipău” în rândul tinerilor din jud. Mureș, cu precădere celor din Iernut și Cipău
 • Popularizarea ariei protejate vizând mai multe grupuri țintă

Durata proiectului: 2009-2010
Proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat Miercurea Ciuc și MOL România.

Mai multe infomații aici

Scopul proiectului a fost acela de ajutorare a șoimului dunărean (Falco cherrug) – care este o specie periclitată pe plan mondial și figurează în Anexa 1 al Directivei Păsărilor – în restabilirea ei în partea vestică a României, și întărirea populației acestuia.

Proiectul a fost finanțat de către Fundația pentru Parteneriat și Apemin Tușnad SA.
Publicații: Șoimul dunărean (Falco cherrug) și popândăul (Citellus citellus) în câmpia de vest

Mai multe informații aici

2007

Perioada proiectului: octombrie 2007 – octombrie 2008
Proiectul a fost finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu (www.afm.ro).

Mai multe informații aici

2006

Obiectivul principal al acestui program este de a asigura creșterea populației din regiunea Panonică și condițiile în vederea continuității activităților de conservare și astfel viitorul speciei țintă pe termen lung. Luând în vedere toate acestea:

 • sporim posibilitățile de cuibărit;
 • colectăm date în privința ecologiei (în special în ceea ce privește aspectele legate de procurarea hranei și folosirea habitatelor);
 • se dorește reducerea ratei de mortalitate prin aplicarea unor măsuri de protecție;
 • desfășurăm activități specifice cu scopul de a satisface cerințele caracteristice de conservare a populației din vestul României;
 • coordonăm evaluarea/monitorizarea efectivelor de cuibărit;
 • colectăm date privind dinamica speciei în perioada migrației și ratei de supraviețuire în ceea ce privește sezonul hiemal;
 • milităm pentru protecția ciorii de semănătură, aceasta fiind o specie cheie din punctul de vedere al conservării vânturelului de seară;
 • stimulăm conștiința societății în privința unei relații armonioase cu vânturelul de seară, în special prin schimbarea atitudinii negative existentă față de cea mai importantă specie gazdă, cioara de semănătură.

Durata proiectului: 2006 – 2009
Publicații: Raportul final al proiectului LIFE Nature (LIFE05 NAT/H/000122)

Mai multe informații aici

Durata proiectului: 2006 – 2007
Proiect finanțat de  Fundația pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc și Ambasada Olandei din România 
Publicații
: (RO) Acvila de munte și șoimul călător – păsări emblematice ale Carpaților Occidentali

2005

Scopul proiectului: Protejarea unor specii de păsări și habitate valoroase din Valea Nirajului prin propunerea zonei ca parte a rețelei Natura 2000, pe baza Directivei Păsări.

Mai multe informații aici

Scopul si obiectivele proiectului

 • recensamânt amplu al speciei pentru cunoasterea mai exacta a efectivelor cuibaritoare din România si Ucraina
 • elaborarea unui plan de actiune pentru conservarea speciei
 • popularizarea speciei ca pasare simbol a ecoregiunii Carpatice; utilizarea acvilei tipatoare mici ca specie umbrela în conservarea altor pasari rapitoare
 • înfiintarea unei retele alcatuita din specialisti ai pasarilor rapitoare din regiunea tinta

Proiectul a fost initiat de catre Asociatia pentru Protectia pasarilor si a Naturii „Grupul Milvus” si finantata de WWF Netherlands via CERI (Carpathian Ecoregion Initiative) – Danube-Carpathian Programme. Proiectul care s-a derulat în cursul anului 2005 a fost coordonat de catre Grupul Milvus, partenerii fiind specialisti din organizatii din tarile regiunii Carpatice.

2004

Acest program a fost initiat cu scopul de a controla/rezolva unele factori negative ce contribuie la caderea libera a populatiei cuibaritoare din Câmpia Crisurilor. În primul an acest program a fost finantat de Fundatia pentru Parteneriat – Miercurea Ciuc, una dintre cele mai importante organizatii care suporta financiar protectia pasarilor rapitoare.

Scopuri:

 • localizarea a patru colonii importante în judetele Arad si Bihor
 • prepararea documentatiei necesare pentru a le propune ca si arii protejate
 • evaluarea populatiei din judetele Satu Mare si Timis prin implicarea voluntarilor
 • îmbunatatirea situatiei în ceea ce priveste posibilitatile de cuibarit prin amplasarea unor cuiburi artificiale
 • informarea publicului larg – în special localnicii – despre importanta si valoarea acestei specii, precum si despre facilitatile reprezentate de aceste colonii fata de agricultura prin amplasarea unor panouri informative, editarea unor brosuri, publicarea articolelor în ziare, proiectari si prezentari pentru copii etc.

Publicații: Vânturelul de seară trebuie salvat!

Mai multe informații aici

servicii prestate pentru alte proiecte în conservarea naturii

2020

Perioada: mai 2020- iunie 2024
Beneficiar: FUNDAȚIA CONSERVATION CARPATHIA
Proiect: LIFE18 NAT/RO/001082 – Crearea unei zone de natură sălbătică în sudul Carpaților, Romania

Perioada: mai 2020- decembrie 2022
Beneficiar: FUNDAȚIA CONSERVATION CARPATHIA
Proiect: LIFE18 NAT/RO/001082 – Crearea unei zone de natură sălbătică în sudul Carpaților, Romania

2019

2017

Finanțator: International Investment Bank
Durata: Iunie 2017 – Septembrie 2018

2015

Perioada: Mai 2015 – Decembrie 2017
Beneficiar: FUNDAȚIA CONSERVATION CARPATHIA
Proiect: LIFE11/NAT/RO/823 „Restaurarea ecologică a pădurilor și habitatelor acvatice din partea superioară a Văii Dâmboviței, Munții Făgăraș”

2011

Scopul general al proiectului: Realizarea cadrului necesar pentru un management corespunzător al terenurilor și activităților din SPA (situri de importanță avifaunistică) și SCI-uri (situri de importanță comunitară), în vederea conservării speciilor și habitatelor de interes comunitar și național, și asigurarea condițiilor minime necesare finanțărilor din fonduri europene atât ca plăți compensatorii dar și pentru implementarea planurilor și proiectelor de dezvoltare durabilă a comunităților locale.

Durata proiectului: martie 2011 – februarie 2015 

Mai multe informații pe pagina proiectului

2009

Începutul studiului vidrei (Lutra lutra) în cadrul Asociației „Grupul Milvus” a venit odată cu necesitatea fundamentării științifice a propunerilor pentru siturile Natura 2000. În acest scop, în anii 2009–2010 a fost realizată o evaluare a distribuției pe principalele cursuri de râu din România, însemnând aproape 4 000 km de râuri. Pe baza datelor din teren, am propus peste 150 de situri pentru conservarea vidrei, dintre care multe au fost acceptate.
Următorul proiect a venit în anul 2013, când, împreună cu alte instituții de cercetare din România, am efectuat un recensământ național complet și o estimare a mărimii populaționale. În cadrul acestui proiect intitulat „Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel național, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola”, finanțat de POS Mediu, am reușit să realizăm studii despre dinamica permanenței și abundenței relative a vidrei, studiul conectivității habitatelor sau evaluarea conflictelor om-vidră la păstrăvării și pescării.

Publicații:

Kecskés, A., Alexe, V., Brix, M., Doroșencu, A., Fülöp, T., Sârbu, G., Latková, H., Hegyeli, Zs., Kiss, J. B., Kun, Cs., Marinov, M., Mezey, Zs., Pașca, C., Popescu, I., Săftescu, R., Sugár, Sz., Vișan, D., Vodă, F. 2016. A vidra (Lutra lutra) elterjedése Romániában. In: Csorba G., Kovács-Hostyánszki A., Németh A., Szepesváry Cs., Vili N. (eds.) „Zászlóshajók, karizmák és esernyők: mit tehet az emlőskutatás a természetvédelemért” X. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Műhelytalálkozó, Absztrakt-kötet, Magyar Biológiai Társaság, pp. 59-60.

Mezey, Zs., Alexe, V., Brix, M., Doroșencu, A., Fülöp, T., Hegyeli, Zs., Kecskés, A., Kiss, J. B., Kun, Cs., Latková, H., Marinov, M., Pallos, Zs., Pașca, C., Sugár, Sz. 2016. Vidrák (Lutra lutra) táplálkozása romániai halastavakon. In: Csorba G., Kovács-Hostyánszki A., Németh A., Szepesváry Cs., Vili N. (eds.) „Zászlóshajók, karizmák és esernyők: mit tehet az emlőskutatás a természetvédelemért” X. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Műhelytalálkozó, Absztrakt-kötet, Magyar Biológiai Társaság, p. 62.

Fundația Carpați 2014. Raport Final la proiectul „Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel național, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola”.

Mai multe detalii

2006

Perioada: 2006 – 2007
Beneficiar:  Retezat National Park Administration
Proiect: Life Nature project – Conservative management of alpine habitats in the Retezat National Park