folyamatban levő projektek

Agrárkörnyezetvédelmi szakpolitika fejlesztése részvételi akciókutatással és civil hozzájárulással​

Pályázatunk célja a természetes és természetközeli gyepek védelme, amelyek nemcsak Románia földrajzi régióinak jellegzetességei, de sok esetben különleges természeti értékeknek is otthont adnak.

Támogató: Active Citizens Fund program (@acfromania), amelyet Izland, Liechtenstein és Norvégia finanszíroz a 2014–2021-es EEA-támogatások révén.
Időtartam:  2021. 01. 15 – 2024. 01. 14.
Partnerek:  Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti

Process oriented nature conservation

Támogató: Erasmus+ Program Key Action 2: Strategic Partnerships
Időtartam: 2020. 11. 01. – 2023. 06. 30. 
Partnerek: Natuurinvest (BE) – koordinátor, Stiftelsen Pro Natura (SE), Stichting ARK (NL), Fjällbete AB (SE)

Game over? Don’t let climate change the game! projektünk a nemzetközi partnerségen alapul. Célja egy olyan nemzetközi kommunikációs kampány megvalósítása, mely a globális felmelegedés problémájára hívja fel a fiatal generációk figyelmét. A projekten nyolc közép-kelet európai ország, tíz civil szervezetével közösen dolgozunk.

Támogató: Development Education and Awareness Raising Programme
Időtartam: 4 év (a projekt indulása: 2019 november)

ROHU-14 – The Nature Corner: természeti értékek két ország szegletében

Projektünk a helyi természeti örökség megőrzött állapotának javítása, valamint a természeti értékek integrált népszerűsítése céljából jött létre. Az önkormányzatok (Nagyszalonta Romániából és Békés Magyarországról) és a nem kormányzati szervezetek (Milvus Transilvania Vest Romániából és Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Magyarországról) közötti együttműködés képezi a projekt alapját, a fő tevékenységek pedig a természet megőrzését, a turizmust, a képzést és a tudatosítást veszik célba.

Időtartam: 54 hónap (a projekt indulásának időpontja: 2018. március 1.).

A ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369 Natura 2000-es területek kezelési tervei, SMIS 117254

A Milvus Csoport – együttműködésben a ProPark egyesülettel (Fundația pentru Arii Protejate) – átfogó projektet indít a Maros folyó mentén található négy Natura 2000 védett terület (ROSCI0210 A lekencei szakadás, ROSCI0367 Malomfalva és Marosugra közötti Maros szakasz, ROSCI0369 Radnótfája és Körtvélyfája közötti Maros szakasz, ROSCI0368 Déda és Szászrégen közötti Maros szakasz) védelmére.

Lejárt projektek

2020

Támogatók: Stichting Wildlife, Bears in Mind
Időtartam: 1 év (2020)

Bővebben

2019

2018

2017

LEHUA – Tanuljunk emberséget az állatoktól (Erasmus+ 2016-3-HU01-KA205-002032) projekt célja egy önismeret fejlesztő tréning kidolgozása amely az állatokkal és a természettel kapcsolatos ismereteink elmélyítésén alapul.

Támogató: Erasmus+
Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerség az ifjúságügy területén
Időtartam: 2017 február – 2019 január
Partnerek: Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány (HU) főpályázó, Grădina Zoologică din Budapesta (HU), TANDEM n.o., (SK)

Bővebben

A projekt olyan szervezeteket és intézményeket fog össze, amelyek közül egyesek a lineáris infrastruktúra (utak, autópályák) fejlesztésért felelősek, mások a természetvédelemben tevékenykednek. A partnerek deklarált közös célja, hogy a Kárpát-medencében kialakított infrastruktúra környezetbarát és biztonságos legyen. Ezen szervezetek együttesen megfelelő tudással, hatáskörrel, kapacitással és tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy olyan megoldásokat találjanak, amelyek csökkentik a megépülő utak és autópályák negatív hatását a környezetre.

Időtartam: 2017 január – 2019 június

További részletek itt, illetve a projekt angol nyelvű oldalán

2016

Támogató: EuroNatur
Időtartam: 2016 március2016 december

Bővebben

2015

A projekt célja felmérni és térképen megjeleníteni a Nyárád és a Kis-Küküllő menti mintaterület legfontosabb ökoszisztéma szolgáltatásait, annak érdekében, hogy azokat megfelelően figyelembe vegyék a döntéshozatali folyamatokban. A helyi viszonyok megértését a térség legfontosabb jellemzőiről egy, a tágabb jogi környezetről készült tanulmány segítette. A kiválasztott szolgáltatásokra mérőszámokat dolgoztunk ki a helyiek tudására alapozva, végül pedig hosszú távú jövőképeket vázoltunk fel.

Tovább a projekt oldalára

Időtartam: 2015-2016
Támogató: EGT 2009-2014, Civil Támogatási Alap Romániában

Bővebben

Támogató: Alertis
Időtartam: 2015 január2016 január

Bővebben

2014

A projekt fő célkitűzése a Kárpát-medence szalakóta populációjának megerősítése és hosszú távú fenntartható védelmének megalapozása.

Időtartam: 2014. szeptember 1 – 2020. március 31.

További információk a projekt oldalán

„A veszélyeztetett parlagi sas és kerecsensólyom populációk zsákmánybázisának biztosítása a Kárpát-medencében” című, az Európai Unió LIFE+ programjának társfinanszírozásával megvalósuló projekt a világszerte veszélyeztetett parlagi sas (Aquila heliaca) és kerecsensólyom (Falco cherrug) Európában kulcsszerepet betöltő állományainak megerősítését tűzte ki céljául. Mindkét faj az EU Madárvédelmi Irányelve és a LIFE+ Nature szempontjából kiemelten védendő fajnak számít, legjelentősebb európai populációiknak a Kárpát-medence ad otthont.

Időtartam: 2014. július 1 – 2018. december 31

További információk a projekt oldalán

2013

2012

2011

Támogató: Környezetvédelmi Alap (AFM)

Bővebben

2010

A projekt célja, hogy kedvező feltételeket teremtsen a kárpát-medencei magállomány expanziójához a szomszédos országokban, rövidtávon stabilizálja az állományt, és ezen keresztül hozzájáruljon az európai kerecsensólyom állomány stabil növekedéséhez, amint a projekt tevékenységei éreztetik hatásukat.

Időtartam: 2010. október 1 – 2014. december 31
Kiadványok: A kerecsensólyom védelme

További információk a projekt weboldalán

A pályázat keretein belül kidolgoztuk a faj romániai kezelési tervét, valamint frissítettük a faj európai kezelési tervét (Species European Action Plan), ugyanakkor felmértük a fajt veszélyeztető tényezőket. Romániában védelmének legfontosabb tényezője a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlat fenntartása. Ennek érdekében kidolgoztunk egy mezőgazdasági támogatási rendszert. A pályázat egy másik fontos hozadéka egy útmutató a békászó sas élőhelyének megfelelő kezeléséhez Romániában, melyet úgy a védett terület kezelői, mint az amatőrök is haszonnal forgathatnak.

Időtartam: 2010. január 1 – 2013. december 31.
Kiadványok: Útmutató a békászó sas (Aquila pomarina) élőhelyének megfelelő kezeléséhez Romániában

További információk itt és a projekt oldalán

2009

2007

Időtartam: 2007 október – 2008 október
Támogató: Környezetvédelmi Alap (AFM)

Bővebben (RO)

2006

2005

2004

Támogató: Porgár-Társ Alapítvány
Kiadványok: Mentsük meg a kék vércsét!

Bővebben (RO)

egyéb természetvédelmi projektekben végzett szolgáltatások

2020

Időtartam: 2020 – 2024
Projektvezető: Conservation Carpathia Alapítvány 
Projekt: LIFE18 NAT/RO/001082 – Creation of a Wilderness Reserve in the Southern Carpathian Mountains, Romania

Időtartam: 2020 – 2022
Projektvezető: Conservation Carpathia Alapítvány 
Projekt: LIFE18 NAT/RO/001082 – Creation of a Wilderness Reserve in the Southern Carpathian Mountains, Romania

2019

Időtartam: 2019 – 2022
Projektvezető: Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium
Projekt: Románia biodiverzitásának megismeréséhez való hozzájárulás, a közösségi jelentőségű madárfajok országos szintű monitoringja és a (MI) 12. paragrafus által előírt jelentés révén

2017

2015

Időtartam: 2015 május -2017 december
Projektvezető: Conservation Carpathia Alapítvány 
Projekt: LIFE11/NAT/RO/823 – Erdők és vízi élőhelyek ökológiai restaurálása a Fogarasi havasokban, a Dâmbovița völgyének a felső részében

2011

Támogató: Európai Regionális Fejlesztési Alap (POS)
Időtartam: 2011 március – 2015 február
Partnerek: WWF Románia (fő koordinátor), ADEPT Alapítvány, Mihai Eminescu Trust, a Szebeni Regionális Környezetvédelmi Hivatal, EcoTur Szeben

További információk a projekt oldalán (RO) és híreinkben

2009

2006

Időtartam: 2006 – 2007
Projektvezető:  Retezat National Park Administration
Projekt: Life Nature project – Conservative management of alpine habitats in the Retezat National Park