Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” derulează programul Bursa Milvus pentru studenți (din învățământul preuniversitar și universitar) interesați în zoologie, ecologie și/sau conservarea naturii. Scopul bursei este de ajuta tineri specialiști în dezvoltarea unor proiecte individuale de evaluare/cercetare în România. Aceste proiecte trebuie se se înscrie în domeniile generale de activitate ale Grupului Milvus (conservarea speciilor de plante și animale periclitate și protejate, arii protejate și situri Natura 2000, monitoring) și să aibă un caracter individual și inovativ.

Pentru informatii suplimentare, contactati-ne pe adresa mail office@milvus.ro.

Numărul proiectelor depuse în 2021: 7
Proiectele câștigătoare în 2021

 • Geanina-Magdalena Iacob (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca): Evaluarea populațiilor de Paracossulus thrips (Lepidoptera, Cossidae) din județul Cluj
 • Vasilica Loghin (Universitatea „Alexandru Ian Cuza”): Proiect despre factorii care influențează succesul reproductiv al sfrânciocului roșiatic (Lanius collurio) în judeţul Neamţ

Numărul proiectelor depuse în 2020: 9
Proiectele câștigătoare în 2020

 • Erős Nándor (Universitatea Babeș-Bolyai): Identificarea și studierea factorilor care determină distribuția broaștei de mlaștină (Rana arvalis)
 • Dinu Andrei (Universitatea București): Monitorizarea coloniilor de păsări ihtiofage din Situl de Cercetări Socio–Ecologice de Lungă Durată Insulele Brăilei

Numărul proiectelor depuse în 2019: 7
Proiectele câștigătoare în 2019

 • Birău Alexandru – Studiul diversității avifaunei din Aria de Protecție Specială Avinfaunistică ROSPA0074 Maglavit – bioindicator al gradului de cosnervare al zonelor umede în conformitate
 • Simon Brigitta Ildikó –  Utilizarea detectabilității pentru a estima habitatul utilizat de reptile, probabilitatea detecției acestora, și numărul minim de vizite care poate concluziona absența unei specii

Numărul proiectelor depuse în 2018: 11
Proiectele câștigătoare în 2018:

 • Slejiuc Ionela Marilena – Studiul distribuției speciilor de herpetofaună din județul Timiș
 • Alina Georgiana Cislariu – Studii corologice și populaționale ale relictelor glaciare Ligularia sibirica și Ligularia glauca în flora României
 • Kiss Valentin Adrian – Monitorizarea si protejarea prin popularizarea avifaunei de la Câmpenești

Numărul proiectelor depuse în 2017: 20
Proiectele câștigătoare în 2017

 • Păun Georgiana Elena – Estimarea distribuției potențiale a viperei de fâneață (Vipera ursinii rakosiensis) în Podișul Transilvaniei utilizând modele de nișă ecologică
 • Cîșlariu Alina Georgiana – Evaluarea stării de conservare a populațiilor de Ligularia sibirica din Nord-Vestul României
 • Oana Morozan – Masuri pentru conservarea in situ a endemitului carpatic “paiusul lui Porcius” (Saussurea porcii) din Rezervartia Biosferei Muntii Rodnei
 • Borbély Edina – Mesteacănul pitic (Betula nana) ca relict glaciar în Tinovul Luci
 • Sotek Alexandru – Populațiile de Euscorpius carpathicus din România: studii integrate de ecologie și taxonomie moleculară
 • Lőrincz Csanád Endre – Studiul morfologic și genetic al subspeciilor sopârlei de câmp (Lacerta agilis)
 • Petronel Spaseni – În căutarea de noi populații de Vipera ursinii moldavica în Rezervația Biosferei Delta Dunării
 • Györkös Péter – Studiul morfologic și genetic al gușterului (Lacerta viridis)
 • Fuciu Cătălin – Evaluarea și monitorizarea populațiilor de ciuvică (Glaucidium passerinum) și minuniță (Aegolius funereus) din zona Păltiniș
 • RĂDAC Ioan-Alexandru – Specii noi de bruchide (Insecta: Coleoptera) și heteroptere (Insecta: Hemiptera) alogene în România și Republica Moldova.

Numărul proiectelor depuse în 2015: 15
Proiectele câștigătoare în 2015

 • Petrișor Gălan – Identificarea coloniilor de vânturel de seară (Falco vespertinus) din Moldova (România)
 • Păun Georgiana Elena – Vipera de stepă în Transilvania: identificarea habitatelor noi folosind tehnici de modelare a nișei ecologice
 • Vitalie Ajder – Ecologia soimului dunarean (Falco cherrug) in Republica Moldova
 • Kovács Csilla – Cercetarea habitatelor a cocoșului de munte (Tetrao urogallus rudolfi)
 • Kelemen Alpár – Cercetări asupra populațiilor cristelului de câmp (Crex crex, L. 1758) în Bazinul Ciucului de Jos pentru protejarea populației și habitatelor rămase
 • Paul Cristian Dincă – Evaluareapopulațiilor șopârlei de nisip (Eremias arguta deserti) de la Vaduși Hanu Conachi

Numărul proiectelor depuse în 2010: 24
Proiectele câștigătoare în 2010

 • Imecs István – Cercetări asupra populațiilor de țipar (Misgurnus fossilis, L. 1758) în bazinul Ciucului pentru elaborarea unui plan de conservare eficient
 • Kovács Zoltán Zsolt – Estimarea populației racului de ponoare (Austropotamobius torrentium) în pârâul Valea Mare (Halmășd)
 • Sugár Szlárd-Preferința de habitate în scară mare a orbeților (Spalax sp.) pe Podișul Someșean și pe Câmpia Transilvaniei
 • Buria István – Estimarea stării de conservare a singurei populații certe a fluturelui Colias myrmidone din România
 • Bolboacă Lucian Eugen – Răpitoarele de noapte din habitatele forestiere ale județului Iași
 • Aczél-Fridrich Zsuzsanna – Cercetări privind distribuția și habitatul șoarecelui săritor de stepă în Transilvania

Numărul proiectelor depuse în 2007: 6
Proiectele câștigătoare în 2007

 • Strugariu Alexandru – Studiul Compoziției și Distribuției Geografice a Herpetofaunei din Județul Iași (România)
 • Amalia Raluca – Actualizarea datelor faunistice privind Familia Syrphidae si Ordinul Aranea din cadrul Parcului Natural Porțile de Fier (bazinul râului Sirinea)
 • Baltag Emanuel –  Chiropterele din Peștera Toșorog

Numărul proiectelor depuse în 2006: 8
Proiectele câștigătoare în 2006

 • Hegyeli Zsolt – Evaluarea populației de popândăi (Spermophilus citellus) în Câmpia de Vest, în vederea desemnării ariilor speciale de protecție
 • Horia Bogdan –  Studiu ecologic si biologic asupra a două populații ale genului Bombina
 • Mezey Zsófia –  Cercetarea conduitei de predare a pârșilor într-o colonie de scorburi artificiale în Munții Gurghiului
 • Nagy Amália –  Studiul populației de Euphydryas maturna din Rezervația Naturală Cheile Turzii în vederea stabilirii strategiei de protecție eficientă
 • Sos Tibor –  Cartografierea herpetofaunei din județul Brașov. Inițierea tinerilor interesați de herpetologie în munca de teren

Numărul proiectelor depuse în 2005: 12
Proiectele câștigătoare în 2005

 • Hegyeli Zsolt – Studiul ichtiofaunistic al brațurilor moarte ale râurilor Olt și Râul Negru din județul Covasna, cu privire specială la unele specii stagnofile rare sau periclitate
 • Manci Cosmin –  Ovidiu Cartarea faunei herpetologice și avifaunistice din perimetrul Ciupercenii Noi și Lacul Bistreț (jud. Dolj)
 • Nagy András Attila –  Compararea din punct de vedere ichtiofaunistic a pârâului Halmășd și Iaz
 • Vinkler Tivadar –  Densitatea pescărâșului albastru (Alcedo atthis) pe râul Someș