NumeConservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta – Békéscsaba, ROHU-14 – The Nature Corner

Finanțator: Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul: Guvernului României și al Ungariei, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, ce are ca scop cooperarea transfrontalieră pentru protejarea şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi a resurselor.

Durata: 54 luni (data lansării: 1 martie 2018)

Buget: 2 997 387.86 euro

Parteneri: Proiectul se bazează pe un parteneriat transfrontalier public-privat în domeniul conservării și promovării patrimoniului natural comun.

Municipiul Salonta (lider de proiect)
Asociația Körösök Völgye Natúrpark
Asociația Milvus Transilvania
Vest Orașul Békés

Scop: utilizarea sustenabilă a patrimoniului natural comun în zona transfrontalieră Salonta-Békés, prin îmbunătățirea stării de conservare a patrimoniului natural și prin promovarea valorilor naturale într-un mod integrat.

Principalele activități:

Conservare a naturii: eliminarea barierelor fizice din habitatul dropiilor (vor fi îngropate 6 km de linie de medie tensiune), reducerea numărului de prădători naturali ai dropiilor (în perioada de cuibărit), reamenajarea ecologică a zonei Natura 2000 – lac eutrof

Educație și informare: seminarii pentru învățători și profesori despre dropia și alte valori naturale, concurs destinat elevilor din clasele I-VIII, întâlniri cu fermieri și crescători de animale, schimburi de experiențe cu alți specialiști

Turism: construcția și dezvoltarea unui centru de informare turistică, construcția și dotarea unui punct de observare a dropiilor, dezvoltarea unui traseu tematic.

Noutăți: Pagina de internet a proiectului: www.dropia.eu
Ne puteți urmări pe:
Facebook: The Nature Corner
Instagram: nature_corner_rohu14

Conţinutul acestui material nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Credit foto: Grupul Milvus.