Împreună, cei 4 parteneri, Municipiul Salonta, Asociația Milvus Transilvania Vest, Orașul Békés, și Asociația Körösök Völgye Natúrpark, au lucrat din greu și s-au făcut progrese semnificative pentru protejarea, conservarea și promovarea valorilor naturale locale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba. Rezultatele vorbesc de la sine: avem acum 1519,41 ha reprezentând patrimoniul natural comun al zonei transfrontaliere Salonta-Békés, cu o stare de conservare îmbunătățită.

Rezultatele cele mai importante obținute la nivelul Municipiului Salonta sunt:

 • împământarea a 6km de linii de medie tensiune ca măsură de conservare a dropiilor (măsură de pionierat pentru singura populație viabilă de dropii din țară),
 • construirea unui centru de vizitare pentru educație ecologică,
 • amenajarea și decolmatarea lacului cu stuf,
 • construirea unei piste de biciclete până la turnul de observare a speciilor locale,
 • dezvoltarea a 4 trasee tematice
 • sensibilizarea populației la tema protecției valorilor naturale

În completarea acestora, Asociația Milvus Transilvania Vest a asigurat suportul științific și educațional:

 • au fost întocmite 3 rapoarte de monitorizare a dropiilor și 1 set de propuneri
 • a fost organizat un concurs școlar cu temă ecologică, având 187 de elevi participanți
 • au fost concepute 4 rute tematice
 • au fost plantați 30 de stejari roșii (Quercus robur)
 • au fost organizate 2 workshopuri științifice cu specialiști în domeniul mediului.

Proiectul s-a finalizat în 30 iunie 2023, dar partenerii vor continua eforturile pentru un viitor durabil și mai verde. Pentru mai multe detalii, urmăriți paginile online ale proiectului:

Website-ul proiectului: www.dropia.eu

Facebook: Cuibul dropiei / Túzokfészek / Great Bustard Nest

Instagram: Great Bustard Nest

Despre proiect

NumeConservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta – Békéscsaba, ROHU-14 – The Nature Corner

Finanțator: Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul: Guvernului României și al Ungariei, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, ce are ca scop cooperarea transfrontalieră pentru protejarea şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi a resurselor.

Durata: 54 luni (data lansării: 1 martie 2018)

Buget: 2 997 387.86 euro

Parteneri: Proiectul se bazează pe un parteneriat transfrontalier public-privat în domeniul conservării și promovării patrimoniului natural comun.

Municipiul Salonta (lider de proiect)
Asociația Körösök Völgye Natúrpark
Asociația Milvus Transilvania
Vest Orașul Békés

Scop: utilizarea sustenabilă a patrimoniului natural comun în zona transfrontalieră Salonta-Békés, prin îmbunătățirea stării de conservare a patrimoniului natural și prin promovarea valorilor naturale într-un mod integrat.

Principalele activități:

Conservare a naturii: eliminarea barierelor fizice din habitatul dropiilor (vor fi îngropate 6 km de linie de medie tensiune), reducerea numărului de prădători naturali ai dropiilor (în perioada de cuibărit), reamenajarea ecologică a zonei Natura 2000 – lac eutrof

Educație și informare: seminarii pentru învățători și profesori despre dropia și alte valori naturale, concurs destinat elevilor din clasele I-VIII, întâlniri cu fermieri și crescători de animale, schimburi de experiențe cu alți specialiști

Turism: construcția și dezvoltarea unui centru de informare turistică, construcția și dotarea unui punct de observare a dropiilor, dezvoltarea unui traseu tematic.

Conţinutul acestui material nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Credit foto: Grupul Milvus.