Natura 2000 și Dezvoltarea Rurală în România

Perioada: 2013-2016

Proiectul urmărește să îmbunătățească managementul rețelei UE Natura 2000 și al rețelei naționale de arii protejate prin promovarea dezvoltării rurale durabile în România și prin demonstrarea oportunităților locale de dezvoltare legate de ariile protejate, a unei mai bune integrări a managementului ariilor protejate și al resurselor naturale în planificarea pentru infrastructură și dezvoltare regională și prin îmbunătățirea sprijinului financiar pe termen lung pentru managementul ariilor protejate și al resurselor naturale.

Un consorțiu format din 5 parteneri va implementa activitățile proiectului: WWF Programul Dunăre – Carpați (lider); WWF Elveția; Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii ”Grupul Milvus”; Asociația Ecotur Sibiu; și Fundația ProPark pentru Arii Protejate.

Finanțator: Swiss Intermediate Body

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

10.03.2015

Anunț privitor la  “Elaborarea a 3 ghiduri in vederea planificări și implementării proiectelor in sectoarele: infrastructură de transport, exploatare de microhidrocentrale și parcuri eoliene”  finanțat în cadrul Programului de Cooperare Elevețiano – Român.

1. Achizitor: Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii ”Grupul Milvus”

2. Tipul achiziției: servicii

3. Procedura aplicată: achiziție conform Anexei III din contractul de finanțare nr. 9E0698.02

4. Termen limită de depunere a ofertelor (data și ora): 20.03.2015 ora 12:00.

5. Adresa unde se primesc ofertele: prin email andrasattila.nagy@milvus.ro sau depunere personală/prin poștă str. Márton Áron nr.9/b, Târgu Mureș.

6. Ofertantul va fi exclus de la procedură dacă se află în una din situațiile de excludere menționate în termenii de referință.

7. Termenii de referință  se pot procura prin email andrasattila.nagy@milvus.ro sau se pot descărca de aici.

7. Durata contractului: 28.02.2016   

8. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

9. Persoană de contact, Nagy András Attila – 0720.018089, andrasattila.nagy@milvus.ro

11.02. 2015. 

Anunț privitor la  “Elaborare două studii de evaluare a biodiversității pentru proiectele Parc eolian și  amenajare drumuri, propus în comuna Greci, titular SC Van Pro Energy SRL  și Construire și exploatare de microhidrocentrale pe Râul Alb (beneficiar SC ABI Automotion SRL), în scopul evaluării corecte a impactului potențial produs de cele două proiecte asupra integrității siturilor Natura2000 ROSPA0073 Măcin – Niculițel, ROSCI0123 Munții Măcinului și ROSCI0236 Strei-Hațeg și a stării de conservare a speciilor de interes comunitar”  finanțat în cadrul Programului de Cooperare Elevețiano – Român.

1. Achizitor: Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii ”Grupul Milvus”

2. Tipul achiziției: servicii

3. Procedura aplicată: achiziție conform Anexei III din contractul de finanțare nr. 9E0698.02

4. Termen limită de depunere a ofertelor (data și ora): 23.02.2015 ora 14:00.

5. Adresa unde se primesc ofertele: prin email prin email andrasattila.nagy@milvus.ro sau depunere personală/prin poștă str. Márton Áron nr.9/b, Târgu Mureș.

6. Ofertantul va fi exclus de la procedură dacă se află în una din situațiile de excludere menționate în termenii de referință.

7. Termenii de referință  se pot procura prin email andrasattila.nagy@milvus.ro sau se pot descărca AICI.

7. Durata contractului: 28.02.2016

8. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

9. Persoană de contact, Nagy András Attila – 0720.018089, andrasattila.nagy@milvus.ro