Acțiune concretă de conservare pentru salvarea cele mai mari colonii de stârci de noapte din Transilvania

Introducere

În cursul anului 2010, cu sprijinul financiar al Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) – Fondul pentru Organizații Neguvernamentale, în situl Natura 2000 „Eleșteele Iernut și Cipău” din județul Mureș, s-a implementat proiect intitulat Acțiune concretă de conservare pentru salvarea cele mai mari colonii de stârci de noapte din Transilvania.

Scopul, obiective

Habitatele umede naturale s-au diminuat foarte mult în toată Europa. O parte însemnată a siturilor Natura 2000, desemnate în vederea conservării patrimoniului natural al continentului, sunt zone umede antropice (heleștee, lacuri de baraj, etc.), care chiar și în aceste condiții, deseori constituie ultimele refugii pentru anumite populații de păsări acvatice. În același timp, fiind exploatate de administratori din considerente economice, în aceste habitate secundare se nasc foarte ușor conflicte între faună și factorul uman. Însă, un plan de management bine gândit și întocmit cu participarea activă a proprietarilor poate preveni aceste conflicte și poate aduce beneficii atât protecției naturii cât și administratorilor acestor zone. Situl “Heleșteele Iernut – Cipău” se află în situația fericită în care aceste conflicte se pot rezolva și se întrevăd soluții care pot aduce beneficii ambelor părți. Astfel această arie poate servi ca model pentru alte heleștee, desemnate ca arii protejate.

Grupul Milvus a obținut custodia sitului și militează în continuare în vederea asigurării unor condiții optime pentru păsări. O primă intervenție concretă de management a fost gândită pentru a salva valoarea cea mai însemnată a zonei din punct de vedere ornitologic: colonia de stârci.

Cea mai populată colonie de stârci de noapte din Transilvania (cca. 100 perechi) se află în mijlocul lacului nr. 1, instalată pe sălcii arbustive care au crescut în perioada în care nivelul apei în lac era foarte scăzut. După reluarea activităților de piscicultură nivelul apei a crescut, iar sălciile nu au rezistat la inundarea lor pe tot parcursul anului. Astfel, colonia de stârci care s-a instalat între timp în acest loc foarte ferit și sigur, în prezent se află în vârful unor crengi de sălcii uscate, gata de cedare. Astfel s-a conturat necesitatea îmbunătățirii statutului al acestei colonii. Pentru a contracara eventualele pierderi și neplăceri, care ar putea să apară în urma realizării acestei investiții, am oferit o mână de ajutor administratorii heleșteelor prin promovarea turismului.

Astfel, obiectivele proiectului au fost următoarele:

  1. Realizarea unei colonii artificiale în mijlocul lacului de la Iernut în vederea asigurării cuibăritului pe termen lung pentru speciile de stârci
  2. Promovarea turismului alternativ în situl „Heleșteele Cipău și Iernut” ca o alternativă la pescuitul sportiv în unele zone ale ariei protejate.

Rezultate

  1. S-a realizat în mijlocul coloniei existente o „insulă” formată de arbori de esență tare (salcâm), care după estimările noastre vor rezista cel puțin zece ani, permițând rezolvarea situației pe termen scurt-mediu. Pentru a atrage stârcii pe aceste arbori, mult mai masivi decât crengile uscate de sălcii, în crăci s-au montat împletituri de crengi care seamănă foarte mult cu acele cuiburi distruse parțial pe care stârcii le recondiționează în fiecare an.
  2. S-a realizat un turn de observații la marginea heleșteelor, care pe lângă faptul că oferă un extraordinar belvedere, folosește drept adăpost pentru cei care doresc să petreacă o noapte aici. Pentru a putea efectua observații ornitologice la cel mai înalt nivel, vizitatorii au la dispoziție o lunetă ornitologică de mare performanță și un panou informativ cu cele mai des întâlnite specii de păsări la Iernut.