Planuri de management pentru o bună conservare a vânturelului de seară!

kekvercse-nagyValea Alceului, Lunca Barcăului din județul Bihor și Cânepiști din județul Cluj, trei situri Natura 2000 care se află în custodia Grupului Milvus se numără printre primele arii protejate care au de anul acesta planuri de management aprobate de Ministerul Mediului pentru protecția biodiversității și implementarea unor măsuri de conservare. Acestea pot fi consultate aici. Planurile de management au fost elaborate în cadrul proiectului intitulat „Managementul ariilor protejate: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 și ROSCI0390”, finanțat prin Programul Operațional de Mediu – POS Mediu, prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Atenția noastră s-a concentrat pe acele situri Natura 2000 din vestul țării care din punctul de vedere al conservării vânturelului de seară (Falco vespertinus) reprezintă habitate importante. Pe lângă vânturelul de seară și alte specii de păsări au fost luate în considerare în elaborarea planurilor. img_4167Vânturelul de seară este o pasăre răpitoare migratoare, periclitată și protejată de lege. Ecologia de cuibărit a vânturelului de seară include, printre altele, două caracteristici aparte. În primul rând, păsările nu își construiesc cuiburi, astfel sunt nevoite să folosească cuiburile altor specii de păsări pentru a-și crește puii. În același timp este o specie gregară și cuibărește preponderent în colonii. Deoarece cea mai comună specie de pasăre colonială din zonele de câmpie de la noi este cioara de semănătură (Corvus frugilegus), majoritatea populației de vânturel de seară din România cuibărește în colonii de cioară de semănătură. În prezent, cioara de semănătură este protejată în România în perioada de cuibărit, însă în secolul trecut, ciorile au fost combătute fără limite, iar populația acestei specii s-a redus considerabil și în aria de distribuție a vânturelului de seară. Efectivele vântureilor de seară s-au redus considerabil și din alte motive, precum defrișarea vegetației arboricole în zonele de câmpie, transformarea pajiștilor în teren arabil, intensificarea agriculturii și folosirea excesivă a insecticidelor și rodenticidelor. Vânturelul de seară este vulnerabil și pentru că este o specie migratoare de cursă lungă petrecându-și iarna în țările din sudul Africii și revenind în zonele de cuibărit abia pe la mijlocul primăverii.img_9914 Planurile de management ale siturile vizate de proiect, printre care se numără și cele trei amintite mai sus, au fost elaborate în perioada 2013-2016. Acțiunile care au condus la elaborarea planurilor au luat în considerare printre altele:
  • Rezultatele obținute în urma inventarierii, cartării și evaluării stării de conservare a speciilor și habitatelor din siturile menționate,
  • Rezultatele obținute în urma cartării mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie și soluri) din situri,
  • Evaluarea factorilor de periclitare asupra statutului favorabil de conservare al speciilor de păsări din aceste arii,
  • Informațiile obținute în urma activităților de conștientizare și informare a fermierilor, asociațiilor de vânătoare, pedagogilor, reprezentanților factorilor interesați din sectorul administrativ, public, privat și civil, despre ariile naturale protejate.
Pentru mai multe date despre proiect accesați pagina https://milvus.ro/vespertinus.

Lăsați un comentariu