LEHUA

Proiectul LEHUA – Learning Humanity from Animals (Erasmus+ 2016-3-HU01-KA205-002032) își propune elaborarea unui modul de autodezvoltare prin cunoașterea mai aprofundată a naturii și a animalelor.

Informații proiect:

Program: Erasmus+
Cooperare Pentru Inovare Și Schimb De Bune Practici
Proiectele de parteneriat strategic în domeniul tineretului
2016-3-HU01-KA205-002032

Durata proiectului: 24 luni (1. februarie 2017 – 31. ianuarie 2019)
Suma primită de la Comisia Europeană: 130 650 Euro

Parteneri:
Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, Ungaria (candidat)
Grădina Zoologică din Budapesta Ungaria
Grupul Milvus, România
TANDEM n.o., Slovacia

Organizația de consult:
Bavarian Academy for Nature Conservation and Landscape Management (ANL), Germania

Pagina web al proiectului: http://www.learningfromanimals.eu
Pagina Facebook al proiectului:  https://www.facebook.com/learninghumanityfromanimals/

Știrile noastre:

Ghicești cu ochii închiși minunile ascunse din Natură?
LEHUA – Learning Humanity from Animals – prima întâlnire transnațională
Kick Off meeting in Budapest

Publicații, broșuri

Aici

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.