Pe parcursul desemnării siturilor Natura 2000, Asociația „Grupul Milvus” a efectuat evaluări de ihtiofaună în diferite părți ale țării, iar după prelucrarea acestor date, dar și a celor din literatura de specialiate, am propus mai multe situri Natura 2000 de-a lungul următoarelor râuri: Mureș, Niraj, Târnava Mare, Târnava Mică, Someș, Someșul Mare, Someșul Mic, Șieu, Budac, Crișul Alb, Teuz, Timiș, Olt, Râul Negru, Olteț, Siret, Neajlov, Nera, Suceava, Gilort, Jil, Moldova, Motru, Teleorman, Vedea etc. O mare parte din aceste propuneri au fost acceptate și desemnate ca atare.

De exemplu, pentru protejarea lostriței (Hucho hucho) a fost propus sectorul dintre localitățile Deda și Reghin de pe râul Mureș, acceptat în 2011 și desemnat ca sit Natura 2000, însă de pe formularul standard al sitului lipseau speciile de pești. După repetate sesizări și motivații, în 2016 am reușit să introducem și cele șapte specii protejate de pești. Protejarea populației de lostriță din râul Mureș este una dintre prioritățile noastre. După ce în 2014, împreună cu colegii de la APS Târnava Mare și Geo Accent am reușit să demonstrăm că populația de lostriță din Mureș se reproduce cu succes pe cale naturală, periodic se efectuează monitorizări de-a lungul Mureșului acordând o prioritate locurilor de reproducere ale speciei.

În demersul nostru, pescarii care trăiesc în zonă ne-ar putea fi de mare ajutor, deoarece scopul nostru nu este interzicerea pescuitului sportiv, ci exercitarea acestuia în condițiile legii. Sperăm că în urma activităților noastre să reușim să restabilim echilibrul ecologic, să păstrăm și să asigurăm accesibilitatea locurilor de reproducere în primul rând prin amenajarea unor scări de pești funcționale, în unele cazuri și prin inundarea periodică – în special primăvara – a luncii inundabile, zonă importantă de exemplu pentru reproducerea crapului și al știucii (sectorul Mureșului aflat la limita din aval a județului), astfel încât în câteva decenii pescarii de-a lungul Mureșului să poată practica pescuitul într-un râu cu o captură bogată.

Foto: Sallai Zoltán