Măsuri de protecție necesare revenirii șoimului dunărean în Câmpia de Vest

Scopul și obiectivele proiectului

Scopul proiectului a fost acela de ajutorare a șoimului dunărean (Falco cherrug) – care este o specie periclitată pe plan mondial și figurează în Anexa 1 al Directivei Păsărilor – în restabilirea ei în partea vestică a României, și întărirea populației acestuia.

Dintre obiectivele majore putem menționa:

– îmbunătățirea condițiilor de cuibărire (prin amplasarea de cuiburi artificiale) și a celor de hrănire

– cartarea câtor mai multe habitate (zonelor de cuibărire și de hrănire) și zone unde specia apare cu regularitate;

– evaluarea populațiilor de popândăi în Câmpia de Vest;

– editarea și distribuția unui broșuri despre șoimul dunărean și popândău în vederea popularizării importanței acestor specii;

– evaluarea și monitorizarea factorilor periclitanți pentru șoimul dunărean;

– organizarea a unor întâlniri cu experții în conservarea speciei din străinătate;

– elaborarea unei baze de date despre răspândirea celor două specii (șoim dunărean și popândău)

Necesitatea derulării proiectului

Șoimul dunărean a fost o specie cuibăritoare în Câmpia de Vest, ultima confirmare asupra cuibăritului provine din anii ‘70.

Presupușii factori care au dus la dispariția speciei din această zonă a României sunt următoarele: diminuarea sau dispariția habitatului natural de cuibărire, a zonelor de hrănire și a speciilor de pradă, mortalitatea ridicată cauzată de electrocutare și impușcare, reducerea succesului de reproducere cauzată de deteriorarea cuiburilor naturale și deranjul uman.

Datorită eforturilor de conservare a speciei din Ungaria, populația de șoim dunărean se află în creștere ușoară, limita estică al acestei populații ajungând până la granița cu România. Deși nu s-a confirmat încă cu certitudine reapariția speciei ca pasăre cuibăritoare în Câmpia de Vest, observațiile din ce în ce mai regulate asupra păsărilor din perioada de reproducere indică probabil acest lucru. Prin intermediul acestui proiect am dorit să folosim metodele care s-au dovedit foarte reușite în Ungaria ăn scopul de a îmbunătății locurile propice de cuibărit al acestei specii.

 Activitățile majore ale proiectului: 

– confecționarea și montarea unui număr de 32 de cuiburi artificiale în habitate favorabile pentru șoimul dunărean;

– îmbunătățirea locurilor de hrănire prin acțiuni de populare de popândăi și evaluarea pășunilor cu popândăi care vor fi desemnate ca pSCI-uri;

– cartarea habitatelor șoimului dunărean;

– evaluarea coloniilor de popândăi și al efectivelor acestora în cele patru județe ale Câmpiei de Vest;

– întocmirea unei baze de date cu locațiile privind observașiile referitoare la șoimul dunărean și referitoare la cartarea coloniilor de popândăi;

– prezentarea unor aspecte din activitățile proiectului pentru mass-media;

– editarea unei broșuri de popularizare (descărcați broșura, RO.pdf, HU.pdf);

– monitorizarea unor factori periclitanți;

– redactarea unei pagina de internet; 

– organizarea a două întâlniri cu experții în conservarea speciei din țară și străinătate.

În cadrul proiectului am evaluat și delimitat un număr de 46 habitate de șoim dunărean care se prezintă astfel:

Județul Satu Mare: 8

Județul Bihor: 9

Județul Arad: 15

Județul Timiș: 14                       

Un total de 127 de habitate (cu precădere pășuni) au fost controlate în vederea depistării coloniilor de popândăi care se împart astfel:

Județul Satu Mare: 29

Județul Bihor: 13

Județul Arad: 52

Județul Timiș: 33  

 Activități de continuarea a proiectului

Informațiile acumulate pe durata proiect, precum distribuția șoimului dunărean, potențialele locuri pentru cuibărit, cantitatea sursei de hrană, parametrii de habitate, etc. ne oferă o imagine mai reală referitoare la această specie și reprezintă primul pas în acțiunile directe de conservare de termen mediu și lung. Considerăm important ca înaintea unor proiecte de anvergură mai mare să fie derulat unul mai mic, pilot, prin care se cunosc aspectele e bază pe care ulterior se pot costrui un program amplu, cu activități mult mai diversificate.

În cadrul întrunirilor am purtat discuții despre o colaborare pe viitor cu specialiștii maghiari de la MME/BirdLife Ungaria. Acesta se referă la implicarea noastră ca parteneri în următorul proiect LIFE pe care vor să inițieze după terminarea celui prezent (Conservation of Saker (Falco cherrug) in the Carpathian Basin  – LIFE06 NAT/HU/000096).

În acest caz prezentul proiect va ave o continuitate de cel puțin patru ani.

Șoimul dunărean este unul dintre speciile prioritare al Grupului de Lucru pentru Protecția Păsărilor Răpitoare din cadrul Grupului Milvus, așadar unele activități majore vor fi continuate și după încetarea finanțării.

Grupul de Lucru Mamifere al asociației, are de asemenea unul dintre speciile țintă popândăul, motiv pentru care vor continua cercetările și evaluările stării coloniilor din vestul țării. Această latură a proiectului, referitoare la popândău va fi continuat și în vederea desemnării SCI-urilor și monitorizarea pe termen lung al efectivelor din această regiune.

Proiectul a fost finanțat de cătreFundația pentru Parteneriat și Apemin Tușnad SA.