Natura 2000 fenntartási tervek a kék vércse megfelelő védelmének érdekében!

kekvercse-nagyHárom, a Milvus Csoport kezelésében lévő Natura 2000 terület az elsők között büszkélkedhet a Környezetvédelmi Minisztérium által elfogadott kezelési tervvel.  A Bihar megyei Álcsi-völgy és Berettyó-ártér, illetve a Kolozs megyei Kenderes Natura 2000 területek (Valea Alceului, Lunca Barcăului, Cânepiști) számára elkészült fenntartási tervek célja elsősorban a biológiai sokféleség megőrzése és a természetvédelmi szempontból szükséges intézkedések megfelelő életbeléptetése. A tervek itt tekinthetők meg (kizárólag román nyelven). A fenntartási tervek egy olyan projekt („Managementul ariilor protejate: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 și ROSCI0390”) legfontosabb eredményeit képezik, melyet a romániai Környezetvédelmi Operatív Programon (POS Mediu) keresztül az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatott. A figyelmünk elsősorban azokra a Natura 2000-es területekre összpontosult, amelyek fontos élőhelyeket biztosítanak a kék vércsének (Falco vespertinus). Mindazonáltal, a tervek kialakításánál nem csupán a kék vércse, hanem a területeken élő egyéb közösségi jelentőségű madárfajok érdekei is figyelembe lettek véve. img_4167A kék vércse egy veszélyeztetett, védett, vonuló ragadozómadár. Költési ökológiáját többek között két különleges aspektus jellemezi. Először is, sólyomféle lévén, a kék vércse nem készít saját fészket, emiatt a költéshez kénytelen más fajok fészkeit használni. Másodsorban egy kifejezetten társaságkedvelő, telepesen költő fajról van szó. Mivel a vetési varjú (Corvus frugilegus) az alföldi területeink legközönségesebb, telepesen költő madárfaja, a kék vércse romániai költőállománya jórészt vetési varjú kolóniákban költ. Immár tíz éve annak, hogy a vetési varjú a költési időszakban Romániában is védettségnek örvend, azonban a múltszázad végéig a varjút mértéktelenül irtották, így jelentősen lecsökkent az állománya a kék vércse elterjedési területein is. A kék vércse közép-európai költőállománya persze egyéb okoknak betudhatóan is csökkent. Ilyen negatív tényezők például a pusztai facsoportok kivágása, a gyepek beszántása, az intenzív mezőgazdaság térnyerése és a rovar- illetve rágcsálóirtószerek egyre szélesebb körű felhasználása. Ezen felül, a kék vércse már csak azért is sérülékeny faj, mivel hosszú távú vonuló: a telet Afrika déli fertályán tölti, és csak a tavasz közepén érkezik vissza a költőterületre.img_9914 A fent említett három fenntartási terv, többedmagukkal, 2013-2016 között lett kidolgozva.  A tervek alapját a következő felmérések eredményei biztosították:
  • Az érintett Natura 2000 területek jelölő élőhelyeinek és fajainak felmérése, feltérképezése és természetvédelmi státuszának megállapítása
  • Az érintett területek abiotikus tényezőinek felmérése (geológia, geomorfológia, hidrológia, klimatológia és talajtan)
  • A területeken jelen lévő közösségi jelentőségű madárfajokra leselkedő veszélyeztető tényezők felmérése
  • A gazdákkal, vadászegyesületekkel, pedagógusokkal, valamint az adminisztratív, civil és privát szektorok helyi képviselőivel való egyeztetések eredményei
A projektről további információk https://milvus.ro/vespertinus találhatóak (kizárólag román nyelven).

Szóljon hozzá