Az európai természetvédelem alapját két természetvédelmi irányelv adja meg: a Madárvédelmi (79/409/ EGK, 1979) és az Élőhelyvédelmi Irányelv (43/ 92/ EGK, 1992).

Ezekben jelenik meg az európai természetvédelem szabályrendszere, valamint ezen irányelvek alapján kellett kijelölje minden tagország a különleges madárvédelmi területeket (SPA) valamint a különleges természetmegőrzési területeket (SCI). E területek összessége alkotja a Natura 2000 hálózatot, amely a világ legnagyobb védett terület hálózata, az Európai Unió 28 tagországa szárazföldi területeinek a 18%-án, a tengeri területeinek pedig 6%-án terül el.

A Natura 2000-es területek kijelölése fontos mérföldkövet jelentett a romániai természetvédelemben, hisz ezáltal a védett területek aránya 7 %-ról közel 23 %-ra emelkedett.

A Milvus Csoport mindkét típusú Natura 2000 terület kijelöléséhez nagy mértékben hozzájárult. Hivatalos adatok szerint, 2016-ban Romániában 162 SPA volt kijelölve, mely az ország területének 15,31 %-át fedi le. Ezeknek körülbelül a fele a mi javaslatunkra kapott védettséget, a Milvus Csoport alkalmazottai és önkéntesei által gyűjtött terepadatok alapján, 2007-ben, valamint 2011-ben. Ennek az eredménynek az elérésében fontos szerepet játszott a Fontos
Madárélőhelyek (lmportant Bird Areas) könyv kiadása is. Az SCl-k kijelölésében is oroszlánrészt vállaltunk, hisz az előzetes terepen gyűjtött adataink alapján 397 új területet javasoltunk, ezek 2010 óta megtalálhatóak a www.natura2000proposals.ro oldalon is.

Ez az eredmény nem lett volna lehetséges, ha nem képviseljük két alkalommal is a Natura 2000 Koalíciót a Biogeográfiai Szemináriumokon, ahol sikerült terepadatokkal bebizonyítani az EU Bizottság képviselőinek , hogy az addigi jelölés nem elégséges. Nagy örömöt jelent számunkra, hogy az általunk javasolt és ezáltal levédett területek egy része ma már kezelési tervekkel is rendelkezik. Jelen pillanatban ezt tartjuk a Milvus Csoport egyik legjelentősebb eredményének – hiszen maximálisan hozzájárultunk ahhoz, hogy Románia védett terület hálózata több mint háromszorosára nőjön.