Igaz ugyan, hogy egyesületünk legtöbb tevékenysége a madárvédelem körül csoportosul, mindazonáltal fontosnak tartjuk a többi élőlénycsoport védelmét is. Emiatt, elsősorban a Natura 2000-es területek kijelölése alkalmával sokfelé végeztünk halfaunisztikai felméréseket az országban, majd ezen felmérések eredményei alapján ajánlottunk több folyószakaszt Natura 2000-es területnek (Maros, Nyárád, Nagy és Kis-Küküllő, Szamosok, Sajó, Fehér-Körös, Tőz, Temes, Olt, Feketeügy, Oltet, Szeret, Neajlov, Néra, Szucsáva, Gilort, Zsil, Moldva, Motru, Teleorman, Vedea stb. folyók különböző szakaszait). Ezeknek jelentős részét elfogadták.

Így például a dunai galóca (Hucho hucho) és másik hat halfaj védelmére ajánlottuk a Maros, Déda és Szászrégen közötti szakaszát, melyet 2011-ben elfogadtak ugyan mint Natura 2000-es terület, de a terület adatlapjáról a halfajok hiányoztak. Többszöri lobbizás után az itt található hét védett halfaj is felkerült a védett terület adatlapjára. Az itteni dunai galóca védelme különös jelentőséggel bír csoportunk számára. Miután 2014-ben a Nagy-Küküllő Horgászegyesület és a GeoAccent munkatársaival közösen sikerült igazolni, hogy az itt található galócaállomány sikeresen szaporodik természetes körülmények között is, munkatársaink rendszeresen kijárnak monitorozni a galócák élőhelyét, különös figyelmet fordítván a szaporodóhelyek védelmére.

Célunk az itt található halfajok (és nem csak) hosszútávú megőrzése, melyben a Maros mentén elő horgászok nagy segítségünkre lehetnek, ugyanis célunk nem a horgászat megtiltása, hanem annak törvényes keretek közti egészséges gyakorlása. Reméljük, hogy tevékenységeinknek köszönhetően a jövőben sikerül visszaállítani a folyó természeti egyensúlyát, fenntartani és elérhetővé tenni a természetes szaporodóhelyeket, elsősorban működőképes hallépcsők építésével, néhol pedig a természetes árterületek tavaszi elárasztásával. Ezek az árterületek fontos szaporodóhelyei a horgászati szempontból igencsak jelentős csuka és pontyállománynak (Maros megyében elsősorban a Maros alsóbb szakaszai jelentősek ebből a szempontból) így néhány évtizeden belül a Maros-menti horgászok újból egy olyan folyón horgászhatnak, ahol bőséges zsákmányra számíthatnak.

Fotó: Sallai Zoltán