A pályázat keretében, a Milvus Csoport Románia nyugati részén végezte a szalakótára irányuló fajmegőrzési tevékenységeket, 15 különleges madárvédelmi területen. A pályázatot megelőző időszakból rendelkezésre állt a térségből származó fajra vonatkozó minimális ismeret, azonban az állománynagyságról, valamint ennek eloszlásáról nem volt elérhető adat.

A korábbi években kihelyezett néhány költőláda azonnali és rendszeres foglalása arra engedett következtetni, hogy a fészkelőhelyek hiánya jelenti a faj számára az egyik legnagyobb problémát. A pályázat lehetőséget nyújtott ennek megoldására, ahol az egyik kiemelkedő terepi akció épp a szalakóta megtelepítését és költőállományának megerősítését tűzte ki célul. A szalakóták közép- és hosszútávú fennmaradására irányuló tevékenységek eredményeképpen, több mint 850 költőláda került kihelyezésre. Ennek sikerességét mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a projekt első évében, a 84 párra tehető, ismert állomány, öt év alatt 217 ismert párra emelkedett.

Több megyében nagyobb facsoportok létesültek a nagy kiterjedésű, fátlan területeken mintegy 3000 fölötti nyárfacsemete ültetésével. Hosszútávú cél, hogy ezek folyamatos ápolásával a szalakóták e táplálékban gazdag, új és biztonságos helyeken is megtelepedjenek. A Milvus Csoport a Szalakótás Gazda Program keretén belül segítséget nyújtott a földtulajdonosoknak a csemeteültetésben és a csemeték körüli kerítések megépítésében. További védelmi tevékenységként megemlítendő 1000 db középfeszültségű oszlop leszigetelése a faj által legsűrűbben lakott térségek közelében. Ezekre a szigetelt oszlopsorokra betonit odúk kerültek kihelyezésre, megnövelve a biztonságos költőhelyek számát.

Az illegális fakivágásokat monitorozó tevékenységek keretében a minta-szakaszok rendszeresen lejárása és ellenőrzése zajlik, ezzel megelőzve a nem kívánt fakivágásokat.Több mint ezer felnőtt és fiatal szalakótára került a hagyományos fém-gyűrű mellett színes jelölés, mely pontosabb képet ad a madarak területhűségéről. Ez az információ feltétlenül szükséges a további természet-védelmi tevékenységhez.