Activitățile pentru conservarea populației de dumbrăveancă din Vestul României au fost realizate în 15 situri Natura 2000 de către Asociația Grupul Milvus. Înainte de implementarea proiectului nu au fost cunoscute date exacte despre mărimea și distribuția populației de dumbrăvence.În anii anteriori am montat câteva cuiburi artificiale care au fost ocupate la puțin timp după montare. Acest lucru ne-a indicat faptul că lipsa locurilor de cuibărit este printre cele mai grave probleme cu care se confruntă specia în Câmpia de Vest. Proiectul ne-a oferit șansa să remediem această situație. Astfel, una dintre activitățile cele mai importante s-a referit la creșterea populației cuibăritoare și la lărgirea arealului de distribuției a speciei în zonele de unde a dispărut. Am montat peste 850 de cuiburi artificiale cu scopul de a asigura supraviețuirea pe termen mediu a speciei în această parte a României. Acțiunea a fost de un succes remarcabil – din 84 de perechi cunoscute în primul an al proiectului, populația a crescut la 217 perechi în anul V.Am plantat peste 3.000 de puieți de plopi, în pâlcuri de diverse mărimi în zonele favorabile cuibăritului speciei, dar de unde lipseau arbori. Scopul nostru este ca acești arbori să asigure speciei, locuri de cuibărit pe termen lung. Am ajutat fermieri locali în cadrul programului “Fermieri pentru dumbrăveancă” în plantarea de puieți și îngrădirea plantațiilor. Altă activitate importantă de conservare a fost izolarea a 1.000 de stâlpi de medie tensiune în regiunile cele mai dens populate cu dumbrăvence, care astfel nu vor mai cauza electrocutări în rândul păsărilor. Pe acești stâlpi am montat cuiburi de tip betonit pentru a asigura loc de cuibărit sigur pentru păsări.

Pentru prevenirea dispariției locurilor de cuibărit încă existente, am monitorizat în mod regulat anumite zone și, astfel, am prevenit tăierea ilegală a arborilor.Am continuat cercetarea speciei, iar cele peste o mie de exemplare mar-cate cu inele de metal și inele colorate pot să furnizeze în viitor informații utile privind dispersia, fidelitatea la locul de cuibărit etc., informații care ne vor ajuta la conservarea speciei pe termen lung.