A kerecsensólyom (Falco cherrug) globálisan veszélyeztetett, szigorúan védett ragadozó madár. Mintegy 100 évvel ezelőtt a Kárpátok kivételével egész Románia területén jelen volt, az évezredfordulóra azonban az országban költő párok száma nagyon lecsökkent, és alig néhány párról voltak ismereteink. A kerecsensólyom többnyire a zántóföldeken és gyepeken előforduló kisemlősökkel táplálkozik. Kedvelt tápláléka az ürge, azonban gyakran megfigyelhető amint más ragadozómadár-fajoktól, többek között vércséktől, rétihéjáktól cseni el a pockokat. Néha, szűkösebb időszakokban, olyan kis és közepes testű madarak is felkerülnek a tápláléklistájára, mint az időszakosan nagy csapatokat alkotó seregélyek, galambok vagy varjúfélék. A többi sólyomféléhez hasonlóan a kerecsensólyom sem készít saját fészket, helyette más ragadozó madarak illetve hollók elhagyott fészkeit foglalja el. Újabban szívesen foglalja el a nagyfeszültségű elektromos vezetékek oszlopaira kihelyezett műfészkeket.

A kerecsensólyom elterjedési területe Közép-Európa nyílt, illetve fákkal tarkított alföldi térségeitől egészen Kínáig terjed. A közép-európai populációval ellentétben a faj világállománya nagymértékű és állandó csökkenést mutat, és elmondható, hogy szinte az egész elterjedési területén veszélyeztetett. Ehhez képest a közép-európai, elsősorban magyarországi, több évtizedes védelmi munka eredményeképpen a kárpát-medencei kerecsenállomány folyamatosan növekszik. A pozitív példát alapul véve a Milvus Csoport is bekapcsolódott a nemzetközi szintű munkába.

Egy 2009-2013 között zajló, négy országot felölelő nemzetközi projekt keretén belül sikerült a felszámolódással fenyegetett romániai kerecsensólyom költőállományt megmenteni. Elsősorban a mesterséges fészkelőhelyek kialakításának köszönhetően, a 2011-ben ismert két párhoz képest 2016-ban már 14 párt számlált a bánsági és partiumi kerecsensólyom populáció, míg a fiókák száma megkilencszereződött. Egy ilyen mértékű állománynövekedéssel egyaránt nőtt a felelősségünk is, hiszen egy nagyobb állomány a faj fennmaradását tekintve is jelentősebb . Emiatt a védelmi tevékenységek folytatása, mint például az áramütéses elhullásnak betudható veszteségek felszámolása, elsődleges feladatunk lesz a jövőben is.