“Milvus Group” Association for Bird Protection and Nature Conservation has been running the Milvus Scholarship Programme for high school, undergraduate and postgraduate students in the field of ecology and/or nature conservation. The main aim of the programme is to support young professionals in developing individual research or assessment projects in Romania. These projects should be original, innovative and must target the main fields of activity of Milvus Group (conservation of endangered species of plants and animals, protected areas and Natura 2000 areas, monitoring).
For additional information, please contact us at the e-mail: office(at)milvus.ro.

Winner projects in 2021

 • Erős Nándor (Universitatea Babeș-Bolyai): Identificarea și studierea factorilor care determină distribuția broaștei de mlaștină (Rana arvalis)
 • Dinu Andrei (Universitatea București): Monitorizarea coloniilor de păsări ihtiofage din Situl de Cercetări Socio–Ecologice de Lungă Durată Insulele Brăilei

Winner projects in 2020

 • Erős Nándor (Universitatea Babeș-Bolyai): Identificarea și studierea factorilor care determină distribuția broaștei de mlaștină (Rana arvalis)
 • Dinu Andrei (Universitatea București): Monitorizarea coloniilor de păsări ihtiofage din Situl de Cercetări Socio–Ecologice de Lungă Durată Insulele Brăilei

Winner projects in 2019

 • Birău Alexandru – Studiul diversității avifaunei din Aria de Protecție Specială Avinfaunistică ROSPA0074 Maglavit – bioindicator al gradului de cosnervare al zonelor umede în conformitate
 • Simon Brigitta Ildikó –  Utilizarea detectabilității pentru a estima habitatul utilizat de reptile, probabilitatea detecției acestora, și numărul minim de vizite care poate concluziona absența unei specii

Winner projects in 2018:

 • Slejiuc Ionela Marilena – Studiul distribuției speciilor de herpetofaună din județul Timiș
 • Alina Georgiana Cislariu – Studii corologice și populaționale ale relictelor glaciare Ligularia sibirica și Ligularia glauca în flora României
 • Kiss Valentin Adrian – Monitorizarea si protejarea prin popularizarea avifaunei de la Câmpenești

Winner projects in 2017

 • Păun Georgiana Elena – Estimarea distribuției potențiale a viperei de fâneață (Vipera ursinii rakosiensis) în Podișul Transilvaniei utilizând modele de nișă ecologică
 • Cîșlariu Alina Georgiana – Evaluarea stării de conservare a populațiilor de Ligularia sibirica din Nord-Vestul României
 • Oana Morozan – Masuri pentru conservarea in situ a endemitului carpatic “paiusul lui Porcius” (Saussurea porcii) din Rezervartia Biosferei Muntii Rodnei
 • Borbély Edina – Mesteacănul pitic (Betula nana) ca relict glaciar în Tinovul Luci
 • Sotek Alexandru – Populațiile de Euscorpius carpathicus din România: studii integrate de ecologie și taxonomie moleculară
 • Lőrincz Csanád Endre – Studiul morfologic și genetic al subspeciilor sopârlei de câmp (Lacerta agilis)
 • Petronel Spaseni – În căutarea de noi populații de Vipera ursinii moldavica în Rezervația Biosferei Delta Dunării
 • Györkös Péter – Studiul morfologic și genetic al gușterului (Lacerta viridis)
 • Fuciu Cătălin – Evaluarea și monitorizarea populațiilor de ciuvică (Glaucidium passerinum) și minuniță (Aegolius funereus) din zona Păltiniș
 • RĂDAC Ioan-Alexandru – Specii noi de bruchide (Insecta: Coleoptera) și heteroptere (Insecta: Hemiptera) alogene în România și Republica Moldova.

Winner projects in 2015

 • Petrișor Gălan – Identificarea coloniilor de vânturel de seară (Falco vespertinus) din Moldova (România)
 • Păun Georgiana Elena – Vipera de stepă în Transilvania: identificarea habitatelor noi folosind tehnici de modelare a nișei ecologice
 • Vitalie Ajder – Ecologia soimului dunarean (Falco cherrug) in Republica Moldova
 • Kovács Csilla – Cercetarea habitatelor a cocoșului de munte (Tetrao urogallus rudolfi)
 • Kelemen Alpár – Cercetări asupra populațiilor cristelului de câmp (Crex crex, L. 1758) în Bazinul Ciucului de Jos pentru protejarea populației și habitatelor rămase
 • Paul Cristian Dincă – Evaluareapopulațiilor șopârlei de nisip (Eremias arguta deserti) de la Vaduși Hanu Conachi

Winner projects in 2010

 • Imecs István – Study on Misgurnus fossilis populations in Ciuc basin and development of an efficient management plan
 • Kovács Zoltán Zsolt – Estimation on Austropotamobius torrentium populations in Valea Mare (Halmășd) brook
 • Sugár Szilárd – Large scale habitat preferences of Spalax sp. on Someș plateu and Transylvanian plain
 • Buria István – Estimation on conservation status of the only population of Colias myrmidone from Romania
 • Bolboacă Lucian Eugen – Owls from forest habitats in Romania
 • Aczél-Fridrich Zsuzsanna – Study of distribution and habitat of the Southern Birch Mouse in Transylvania

Winner projects in 2007

 • Study on the compozition and distribution of herpetological fauna in Iasi county(Romania) – Strugariu Alexandru
 • Updating faunistical data on Syrphidae Family and Aranea  Order from the Iron Gates Natural park (Sirinea river basin) – Amalia Raluca
 • Study on Chiropteras in Toșorog cave (Neamț county) -Baltag Emanuel

Winner projects in 2006

 • Evaluation of Suslik (Spermophilus citellus)populations on the Western plain, in order to designate new SCI’s – Hegyeli Zsolt
 • Study on the biology and ecology of two population of Bombina genus – Horia Bogdan
 • Study on predation behaviour of doormouses in an artificial nestbox colony in Gurgiu Mountains – Mezey Zsófia
 • Study on Euphydryas maturna population in Cheile Turzii Nature Reserve in order to work out efficient conservation measures – Nagy Amália
 • Herpetological mapping in Brasov county. Initiation of youth interested in herpetological fieldwork. – Sos Tibor

Winner projects in 2005

 • Study on fish fauna of Olt and Râul Negru rivers backwaters in Covasna county, with special concearn on rare and endangered stagnophilous species – Hegyeli Zsolt
 • Herpetological and ornithological mapping of Ciupercenii Noi area and of Bistreț lake (Dolj County) – Manci Cosmin Ovidiu
 • Comparing the fish fauna of Halmasd and Iaz creeks – Nagy András Attila
 • Study on Kingfisher (Alcedo atthis) density on Somes river – Vinkler Tivadar