Proiecte câștigătoare la bursa Milvus

În total 22 proiecte au fost depuse pentru a finanțate în cadrul bursei Milvus. Următoarele proiecte au fost selectate ca câștigatoare:
Imecs István-Cercetări asupra populațiilor de țipar (Misgurnus fossilis, L. 1758) în bazinul Ciucului pentru elaborarea unui plan de conservare eficient
Kovács Zoltán Zsolt-Estimarea populației racului de ponoare (Austropotamobius torrentium) în pârâul Valea Mare (Halmășd)
Sugár Szlárd-Preferința de habitate în scară mare a orbeților (Spalax sp.) pe Podișul Someșean și pe Câmpia Transilvaniei
Buria István-Estimarea stării de conservare a singurei populații certe a fluturelui Colias myrmidone din România
Bolboacă Lucian Eugen-Răpitoarele de noapte din habitatele forestiere ale județului Iași
Aczél-Fridrich Zsuzsanna-Cercetări privind distribuția și habitatul soarecelui săritor de stepă în Transilvania

Lăsați un comentariu