Câștigătorii Bursei Milvus 2017

Mulțumim tuturor celor care și-au arătat interesul față de Bursa oferită de noi. În total, am primit 20 de proiecte din toată țara. După o analiză sintetică a temelor propuse, iată lista proiectelor care vor beneficia de finanțare în acest an: Păun Georgiana Elena – Estimarea distribuției potențiale a viperei de fâneață (Vipera ursinii rakosiensis) în Podișul Transilvaniei utilizând modele de nișă ecologică Cîșlariu Alina Georgiana  – Evaluarea stării de conservare a populațiilor de Ligularia sibirica din Nord-Vestul României Oana Morozan – Măsuri pentru conservarea in situ a endemitului carpatic “paiusul lui Porcius” (Saussurea porcii) din Rezervartia Biosferei Muntii Rodnei Borbély  Edina – Mesteacănul pitic (Betula nana) ca relict glaciar în Tinovul Luci Sotek Alexandru – Populațiile de Euscorpius carpathicus din România: studii integrate de ecologie și taxonomie moleculară Lőrincz Csanád Endre – Studiul morfologic și genetic al subspeciilor șopârlei de câmp (Lacerta agilis) Petronel Spaseni – În căutarea de noi populații de Vipera ursinii moldavica în Rezervația Biosferei Delta Dunării Györkös Péter – Studiul morfologic și genetic al gușterului (Lacerta viridis) Fuciu Cătălin – Evaluarea și monitorizarea populațiilor de ciuvică (Glaucidium passerinum) și minuniță (Aegolius funereus) din zona Păltiniș Rădac Ioan-Alexandru – Specii noi de bruchide (Insecta: Coleoptera) și heteroptere (Insecta: Hemiptera) alogene în România și Republica Moldova Cuantumul cumulate al finanțărilor din acest an se ridică la 16 657 RON.

Lăsați un comentariu