Dropia (Otis tarda) este cea mai mare pasăre zburătoare din Europa şi o specie periclitată la nivel global. În ultimele două secole, populaţiile din România au suferit o scădere dramatică , dropia ajungând aici în pragul extincţiei. Cele aproximativ 50-60 de exemplare, care au supravieţuit în zona Salontei din judeţul Bihor, reprezintă singura populaţie viabilă de dropii din România. De aceea, acordăm cea mai mare prioritate conservării ei. Păsările folosesc în egal ă măsură habitate din România (Salonta – zona de frontieră) şi din Ungaria (zona Mezőgyán). Aşadar, conservarea acestei populaţii poate fi realizată doar prin cooperare internaţională. Întrucât dropia este foarte legată de teritoriile sale, de habitatele ei tradiţionale, o astfel de populaţie mică, izolată şi, fireşte, vulnerabilă este ameninţată de orice schimbare negati vă din habitatul ei. Conservarea dropiilor de la Salonta este, prin urmare, prioritatea noastră absolută.

Până în 2018, programul Grupului Milvus de conservare a dropiei s-a manifestat îndeosebi în activităţi concrete, nu în proiecte. În 2018 a fost lansat proiectul Conservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta – Békéscsaba, ROHU-14 – The Nature Corner.

Temelia tuturor acţiunilor este urmărirea schimbărilor populaţionale, aşa numita monitorizare, care ne permite să putem aprecia dacă o populaţie scade, creşte sau stagnează . Au trecut zece ani de când am participat la prima observaţie documentată de dropii la Salonta. De atunci, în cursul celor 81 de zile de teren au fost observate peste 1200 de exemplare. Desigur, aceste observaţii se referă la cele 50-60 de exemplare care trăiesc aici. În urma observaţiilor noastre, s-au evidenţiat cu exactitate acele habitate din Salonta care sunt cele mai importante pentru dropii. Astfel, am putut să ne concentră m, în primul rând, pe aceste habitate. În câteva cazuri, au fost observate şi femele cu pui inapţi de zbor. E şi asta o dovadă a cuibăritului speciei la Salonta, chiar dacă nu am găsit până acum cuiburi de dropie. Am identificat şi contracarat mai mulţi factori care a menținau habitatele dropiilor. Pentru noi e un mare succes că, bucurându-ne de sprijin internaţional, am împiedicat realizarea unui proiect de parc eolian, a căruiturbine eoliene ar fi tăiat în două habitatul dropiilor, reducându-l şi mai mult.