A túzok (Otis tarda), Európa legnagyobb röpképes madara, világszerte veszélyeztetett. Romániai állományai az elmúlt két évszázad alatt összeomlottak, a túzok országos szinten a kipusztulás szélére jutott. A mintegy 50-60 egyedre tehető, egyetlen romániai  életképes túzok populáció a Bihar megyei Nagyszalonta környékén maradt fenn, ezért ennek megőrzése első számú prioritás. A madarak egyaránt használják a romániai (nagyszalontai határ) illetve magyarországi (Mezőgyán környéke) élőhelyeket, így az állomány megőrzése kizárólag nemzetközi összefogás által valósítható meg. Mivel a túzok rendkívüli módon ragaszkodik területéhez, megszokott élkőhelyeihez, egy ilyen kis, elszigetelt, és ezért halmozottan sérülékeny populációt rendkívüli mértékben veszélyeztet bármilyen, az élőhelyén bekövetkezett negatív változás. Nem csoda hát, hogy a nagyszalontai túzokok védelme kiemelt feladatunk. 

Ugyanakkor 2018-ig a Milvus Csoport túzokvédelmi programja inkább célzott, konkrét tevekénységekben nyilvánult
meg, mintsem projektekben. 2018-ban indult a 
A természeti értékek megőrzése, védelme és népszerűsítése Nagyszalonta-Békéscsaba határmenti térségben, ROHU-14 – The Nature Corner projekt.

Természetesen mindennek az alapja az állomány változásának követése, az úgynevezett monitoring, hiszen ez alapján tudjuk felmérni, hogy egy adott populáció csökken, nő, avagy stagnál. Tíz éve annak, hogy az első dokumentált nagyszalontai túzok-megfigyelésnél jelen voltunk, azóta 81 terep nap során több, mint 1200 példányt figyeltünk meg. Természetesen ezek a megfigyelések mindegyike a tájegységben élő 50-60 példányra vonatkozik. Megfigyeléseink alapján pontosan kirajzolódtak azok a nagyszalontai élőhelyek , amelyek a legfontosabbak a túzoknak, így tevékenységeinkkel elsősorban ezekre az élőhelyekre koncentrálhatunk. Néhány esetben röpképtelen fiókákat vezető tyúkokat is megfigyeltünk, így a faj nagyszalontai költése is bizonyított annak ellenére, hogy konkrét fészket nem találtunk. Számos, a túzokok élőhelyeit veszélyeztető tényezőt tártunk fel és előztünk meg. Kiemelt sikerként könyveltük el, hogy nemzetközi összefogást szorgalmazva egy olyan szélerőmű projekt megvalósítását akadályoztuk meg, amely kettévágta volna a szélturbinák jelenlétét egyáltalán nem toleráló túzokok élőhelyét, még kisebbé zsugorítva azt.