Semnați Petiția ALERTĂ PENTRU NATURĂ!

10421541_814984798520509_2605123384677445044_nAsociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” vă cheamă la acțiune! Comisia Europeană ia în considerare revizuirea celor mai importante acte normative care protejează NATURA: Directiva Păsări și Directiva Habitate, cele două directive pe care se fundamentează cea mai mare rețea de arii naturale protejate, Rețeaua Natura 2000. E momentul să acționăm împreună și să susținem mișcarea ALERTĂ PENTRU NATURĂ! Cetățenii celor 28 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv cei din România, sunt invitați să participe la consultarea publică inițiată de forurile europene. Cele mai mari structuri neguvernamentale de protecția mediului din Europa și afiliații acestora, printre care și „Grupul Milvus”, au lansat Petiția online ALERTĂ PENTRU NATURĂ, prin care semnatarii își pot exprima solidaritatea cu privire la punctul de vedere al structurilor neguvernamentale de protecția mediului. Textul petiției conține răspunsurile pe care le considerăm noi corecte la întrebările Comisiei Europene, și vă invităm să semnați petiția în cazul în care viziunea noastră despre protecția naturii coincide cu cea a Dumneavoastră! România are cel mai mult de pierdut dacă Comisia Europeană va încerca revizuirea Directivelor care vizează protecția păsărilor și a habitatelor, deoarece 23 la sută din suprafața țării este protejată de rețeaua Natura 2000 prin 531 situri (păduri virgine, defilee, râuri și pajiști naturale). Țara noastră ocupă primul loc în Europa din punct de vedere al biodiversității și deține multe dintre ultimele ecosisteme naturale de pe continent. E timpul să le protejăm! Nu fiți indiferenți! Semnați petiția ALERTĂ PENTRU NATURĂ aici.

Lăsați un comentariu