O victorie pentru natura Europeană!

Parlamentul european a dat,  săptămâna trecută, un vot favorabil raportului intermediar  asupra implementării Strategiei UE în domeniul biodiversității până în 2020, recunoscând importanța deosebită a Directivelor Habitate și Păsări pentru protecția naturii în toate statele membre.

Raportul dar și votul Parlamentului European atrage atenția Comisiei că lucrurile bune care au o aplicabilitate atât de vastă și rezultate palpabile trebuie îmbunătățite, iar protecția naturii ar trebui să fie una dintre principalele priorități:

1013070_617597461592578_79186790_n

„Îngrijorările se referă la continua pierdere a a biodiversității și subliniază că țintele propuse pentru anul  2020 nu vor fi realizate fără un efort substanțial și continuu. Mai mult, dovezile științifice au demonstrate că natura ar fi într-o stare mult mai proastă fără impactul pozitiv al Directivelor Habitate și Păsări…”.

Parlamentarii se opun unei posibile revizuiri a Directivelor Habitate și Păsări deoarece „ar rezulta într-o protecție legislativă și financiară slăbită, ceea ce ar fi rău pentru natură, oameni și afaceri”.

În România, siturile Natura 2000 desemnate prin cele două directive însumează aproape 25 la sută din teritoriul țării. Grupul Milvus are un rol de „locomotivă” în acest proces, început cu mai bine de doi ani înainte de aderarea țării la Uniunea Europeană.

Membrii Grupului Milvus au reprezentat societatea civilă interesată de protecția naturii la toate seminariile biogeografice și au arătat celor de la Bruxelles că numărul siturilor din România trebuie crescut considerabil datorită bogăției biodiversității. Astfel, au avut loc trei desemnări de situri în ultimii nouă ani! Ani în care Grupul Milvus și-a luat în serios rolul în domeniul protecției naturii prin proiectele sale, dar și cel de watchdog al legislației și deciziilor privind natura.

Papp Tamás, președintele Asociației „Grupul Milvus” este de părere că „cele două directive sunt baza protecției naturii în EU. Aderarea României la UE a avut multe consecințe negative asupra naturii (de ex. Politica Agrară Comună – Common Agriculture Policy) – iar cele mai importante consecințe pozitive sunt aduse de cele două directive. Dacă aceste directive sunt slăbite sau schimbate, putem afirma liniștit că natura din toate statele UE are de pierdut.”

Calendarul Comisiei Europene de a lua o decizie cu privire la revizuirea celor două directive nu s-a încheiat, însă votul Parlamentului este un semnal pozitiv că protecția naturii este luată în serios în Europa.

Surse:

WWF: http://www.wwf.eu/what_we_do/natural_resources/publications_natural_resources/?256681/Nature-Legislation-policy-asks

PARLAMENTUL EUROPEAN: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0003&language=EN

Lăsați un comentariu