Protejăm Natura! Ghiduri de bune practici: infratrusctură rutieră, energie eoliană și microhidrocentrale

Confortul civilizației aduce mari presiuni asupra naturii și a resurselor sale. Efectele?
Reducerea, fragmentarea și/sau distrugerea habitatelor, a ecosistemelor naturale și a peisajelor în ansamblu sau perturbarea chiar și până la dispariție a populațiilor speciilor sălbatice. Cauzele acestor efecte sunt variate și de cele mai multe ori greu de controlat, generând conflicte de tipul om-natură.
Alături de WWF Programul Dunăre Carpați România, Asociația Ecotur Sibiu și Propark-Fundația pentru Arii Protejate și în colaborare cu EPC Consultanță de Mediu, Grupul Milvus a coordonat redactarea a trei ghiduri de bune practici în sectoarele: microhidrocentralelor, energie eoliană și infratructură rutieră.
Ghidurile se adresează în principal factorilor interesați în evitarea și reducerea impactului asupra mediului generat de proiectele din aceste sectoare, astfel publicul țină constă din: titulari de proiecte, proiectanți/constructori, experți de mediu, autorități competente pentru protecția mediului, administratori/custozi ai ariilor naturale protejate, organizații neguvernamentale pentru protecția mediului și publicul interesat. Ele au fost redactate în perioada 2013 – 2016, în cadrul proiectului “Natura 2000 și Dezvoltare Rurală în România” finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, și implementat de către WWF Programul Dunăre Carpați România.
Ele pot fi descărcate aici:
Infrastructură rutieră
Microhidrocentrale
Energie eoliană

Lăsați un comentariu