Servicii de ecosistem pentru o economie durabilă!

IMG_5450Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” din Tîrgu Mureș în colaborare cu Academia Maghiară și CEEweb for Biodiversity (o coaliție europeană de organizații de mediu) lansează un proiect de cartare și identificare a serviciilor ecosistemelor din situl Natura 2000 din regiunea Niraj – Târnava Mică. Rezultatele cercetării vor fi cuprinse într-un studiu privind contribuția serviciilor ecosistemelor la principalele sectoare economice. Proiectul cu titlul “Cartografierea și evaluarea serviciilor de ecosisteme în siturile Natura 2000 din regiunea Niraj-Târnava Mică”  beneficiază de o finanțare nerambursabilă prin Granturi SEE în cadrul programului RO02 „Biodiversitate și Servicii ale Ecosistemelor”. Operatorul de program este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. IMG_5405La conferința de presă de lansare a proiectului a participat un reprezentant al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, d-l Rareș Bonifate, reprezentanți ai partenerilor, doamnele  – Óhegyi Erzsébet și Sarolta Tripolszky din partea CEEweb for Biodiversity și echipa de managent  a proiectului  – Kelemen Katalin, Papp Judith și Kelemen A. Márton. Componenta de comunicare a proiectului are ca prim scop îmbunătățirea gradului de conștientizare a factorilor implicați (fermieri, autorități regionale, locale, IMM-uri, populația din zona proiectului) cu privire la contribuția serviciilor ecosistemelor în principalele sectoare economice și importanța susținerii acestor servicii în integritatea lor (implicit menținerea ecosistemelor într-o stare de conservare favorabilă). Potențialul socio-ecologic al zonei poate dezvolta o economie verde bazată pe utilizarea sustenabilă și corectă a ecosistemelor. De exemplu: peisajele naturale și seminaturale formate de o agricultură extensivă în combinație cu existența habitatelor naturale oferă condiții ideale pentru dezvoltarea turismului într-o manieră care să nu aducă prejudicii serviciilor de ecosistem. LOGOSFinal_Page_1 1042932195492b0365ef14          

Lăsați un comentariu