Scurta descriere a ariilor protejate

Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului se află în Regiunea de dezvoltare Nord-vest, în județul Bihor, Câmpia Barcăului (N 47° 14′ 16”, E 21° 54′ 38”), și în urma procesului de extindere al siturilor N2000 din 2011, se extinde pe o suprafață de 5286 ha.

Situl se află în lunca râului Barcău, lipit de granița de stat cu Ungaria. Aria este înconjurată de mai multe localități, precum comunele Tămășeu și Roșiori, respectiv satele Niuved, Parhida, Satu Nou și Mihai Bravu. Pajiștile valorificate ca pășuni, precum și terenuri arabile cultivate mai mult în regim extensiv, constituie habitatele majore ale sitului. În zonă există mai multe pâlcuri de salcâm, plantați mai ales pentru a le servi ovinelor și bovinelor ca umbrar. Belciugele vechiului curs al Barcăului, Barcăul în sine, bălțile naturale respectiv sistemul de canale formează un complex bogat de habitate acvatice.

Acest complex de habitate a fost identificată în 2003, ca fiind o zonă semnificativă pentru cuibăritul vântureilor de seară (Falco vespertinus), specie de importanță comunitară, care își cresc puii în cuiburile ciorilor de semănătură (Corvus frugilegus) din cele 7 colonii existente în prezent în incinta sitului, instalate în pâlcurile de salcâm aflate în vecinătatea satului Mihai Bravu (5), satului Niuved (1), și comunei Tămășeu (1). Aria a fost propusă ca sit Natura 2000 în special în vederea conservării vânturelului de seară. Populația cuibăritoare de Falco vespertinus din lunca Barcăului prezintă o stagnare, după cum reiese din rezultatele programului de monitorizare desfășurat de Asociația ”Grupul Milvus”. 

În cuiburile naturale de cioară de semănătură și coțofană, precum și în cuiburile artificiale montate de către specialiștii Grupului Milvus, cuibăresc mai multe perechi de vânturel roșu (Falco tinnunculus) și ciuf de pădure (Asio otus), specii strict protejate în România.
Pe lângă vânturei, zona este printre puținele regiuni din Bihor unde să cuibărească dumbrăveanca (Coracias garrulus). În majoritatea pâlcurilor de salcâm există mai multe perechi de sfrâncioci cu fruntea neagră (Lanius minor). Eretele de stuf (Circus aeruginosus) cuibărește în stuful de pe marginea bălților naturale și a belciugelor.

Situl este des vizitat de numeroase specii de păsări răpitoare pentru vânătoare. Astfel, în mai multe ocazii a fost semnalată eretele sur (Circus pygargus), șerparul (Circaetus gallicus), acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), acvila mică (Aquila pennata), șoimul dunărean (Falco cherrug), eretele vânăt (Circus cyaneus). Sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio) și fâsa de câmp (Anthus campestris) sunt specii bine reprezentate în SPA-ul Lunca Barcăului.

Bălțile, canalele și brațele moarte ale râului Barcău constituie loc important pentru cuibăritul mai multor specii de păsări acvatice, listate în Anexa I. a Directivei de Păsări, precum fluierarul cu picioare roșii (Tringa totanus), dar și pentru cele care vizitează zona pentru procurarea hranei (lopătari Platalea leucorodia, stârci de noapte Nycticorax nycticorax, egrete mici Egretta garzetta și mari E. alba).

Formularul Standard Natura 2000 a sitului ROSPA0067 Lunca Barcăului
PLAN DE MANAGEMENT (Monitorul Oficial:1.299/2016)

Numărul de persoane implicate în administrarea ariei protejate: 8

Suprafața totală a ariei protejate: 5286 ha

Primele 3 amenințări cu care vă confruntați

  • suprapășunatul             
  • management inadecvat privind regimul hidric prin desecarea habitatelor umede
  • extinderea monoculturilor și a culturilor de porumb