Scurta descriere a ariilor protejate
Situl Nautra 2000 ROSCI0367 Râul Mureș între Morești și Ogra se întinde în județul Mureș pe teritoriul administrativ al orașelor Iernut și Ungheni și al comunelor Ogra, Sânpaul, Cristești și Pănet.
Situl se poate accesa din toate localitățile aflate de-a lungul acestuia: Cristești, Morești, Vidrasău, Sânmărghita, Chirileu, Ungheni, Cipău, Ogra, Sânpaul, Cristești și Oarba de Mureș.
Aria protejată se întinde din amonte de Cipău până în apropierea localității Cristeși, aceasta urmărește cursul Mureșului, dar cuprinde atât pășuni cu arbori solitari cât și câteva terenuri arabile.
Situl a fost propus în special pentru protecția speciilor de pești dar și pentru protecția unor specii de amfibieni, nevertebrate cât și pentru vidră. Acesta include râul Mureș și câteva habitate aflate dealungul acestuia (în special pășuni, dar și câteva terenuri arabile). În zona sitului, râul Mureș se află într-o stare de conservare destul de bună, având destul de multe arbori pe malul acestuia, în unele zone acestea formează chiar și mici zăvoaie. Totuși, se găsesc și secțiuni unde acestea lipses de pe malul râului, terenurile agricole ajungând foarte aproape de malul râului.Situl a fost desemnat pentru protecția următoarelor specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: vidra (Lutra lutra), izvoraș cu burtă galbenă (Bombina variegata), avat (Aspius aspius), zvârlugă (Cobitis taenia), porcușor de șes (Gobio albipinnatus), porcușor de nisip (Gobio kessleri), boarță (Rhodeus sericeus amarus), dunăriță (Sabanejewia aurata), fusar (Zingel streber) cât și pentru protecția speciilor de libelule Coenagrion ornatum și Ophiogomphus cecilia.
Alte specii de pești care au fost identificate de către membrii Grupului Milvus în interiorul ariei protejate și care trăiesc în râul Mureș pe zona sitului Natura 2000 sunt următoarele: clean (Squalius cephalus), știucă (Esox lucius), oblete (Alburnus alburnus), beldiță (Alburnoides bipunctatus), morunaș (Vimba vimba), scobar (Chondrostoma nasus), mreană (Barbus barbus), porcușor (Gobio gobio) și biban (Perca fluviatilis).

Formularul Standard Natura 2000 a sitului ROSCI0367 Râul Mureș între Morești și Ogra

Numărul de persoane implicate în administrarea ariei protejate: 8

Suprafața totală a ariei protejate: 479 ha

Primele 3 amenințări cu care vă confruntați:

  • lucrările hidrotehnice și cele de regularizare a râurilor
  • braconajul
  • tăierea copacilor de pe malul râului

Fotografii/FILME ale ariilor naturale protejate: