Efective semnificative de vânturei de seară în locurile de înnoptare din Câmpia de Vest

Loc de înnoptare în județul Arad

Vânturelul de seară (Falco vespertinus) constituie una dintre principalele specii țintă în ceea ce privește activitățile Grupului Milvus de conservare a speciilor de păsări răpitoare, astfel nu e de mirare că am implementat numeroase proiecte care vizau în special protecția acestei specii. Poate cel mai important de până acum a fost proiectul LIFE româno-maghiar, în cadrul căruia, printre multe alte activități, s-a inițiat monitorizarea locurilor de înnoptare folosite de vânturei. Această specie de șoim este gregară atât în perioada de cuibărit, cât și în timpul migrației. În fiecare an, începând din a doua parte a lunii august și până în ultima săptămână a lunii septembrie/prima săptămână din octombrie, sute de vânturei de seară (uneori peste o mie) se adună seară de seară în anumite locații bine stabilite pentru a petrece nopțile de toamnă. Aceste locuri sunt constituite de fapt de niște pâlcuri de copaci, aliniamente de arbori de-a lungul șoselelor.

O femelă marcată cu inele colorate din Kiskunság (Ungaria) revăzută în județul Arad
O femelă marcată cu inele colorate din Kiskunság (Ungaria) revăzută în județul Arad

Vântureii se pot muta între locurile de înnoptare de la o noapte la alta. Pentru a evita numărarea unor exemplarelor de două ori, monitorizarea tuturor locurilor de înnoptare se efectuează în întregul Bazin Carpatic (vestul României, Ungaria și Serbia) mereu în aceeași zi a săptămânii. La fel s-a întâmplat și în acest an, când angajații și voluntarii Grupului Milvus au urmărit dinamica populației de vânturel de seară din perioada de pre-migrație împreună cu colegii de la MME/BirdLife Hungary respectiv Societatea de studiu și protecția păsărilor din Serbia. În ceea ce privește Câmpia de Vest, am încercat să acoperim cele 5 locuri de înnoptare relevante în fiecare miercuri seara/joi dimineața. Datele colectate în această toamnă indică o schimbare față de situația din anii precedenți, deoarece în 2012 majoritatea vântureilor de seară au preferat locurile de înnoptare din România față de cele din Ungaria. În mod normal, în prima parte a perioadei de pre-migrație (august – prima parte a lunii septembrie) vântureii se adună în număr mai mare în siturile din Ungaria, iar în România numărul lor crește în deosebi în a doua parte a lunii septembrie, când vântureii din Ungaria se mută spre sud.

Din cauza unui motiv pe care nu-l pricepem în totalitate, în acest an majoritatea vântureilor de seară din Bazinul Carpatic s-a concentrat în sud-vestul României, atingând cote foarte înalte pentru regiunile noastre. În tabelul respectiv diagramele de mai jos prezentăm datele colectate în această toamnă, care redau dinamica populațiilor de vânturel de seară care s-au adunat în Câmpia de Vest, atât la nivel de locație, cât și la nivel de regiune comparativ cu efectivele evaluate în Ungaria. Activitățile noastre legate de urmărirea dinamicii vântureilor din perioada de pre-migrație vor continua, desigur și în anii următori!

Evoluția efectivelor de vânturei de seară identificate în cele cinci locuri de înnoptare principale din Vestul României
Comparația datelor colectate în Ungaria respectiv la cele 5 locuri de înnoptare principale din Vestul României

Lăsați un comentariu

This Post Has 2 Comments