Inelare de Strigiforme

 

În perioada 3 – 9 Noiembrie 2008, câțiva membri ai Asociației Grupul Milvus au efectuat ieșiri pe timpul nopții în vederea capturării și inelării de Strigiforme. Zonele țintă au fost împrejurimile orașului Tg.-Mureș, iar specia țintă huhurezul mic (Strix aluco). Metoda folosită a fost atragerea păsărilor cu ajutorul vocii redate de pe un CD-player și capturarea lor cu ajutorul plaselor. Cu ocazia acestor ieșiri de teren am inelat un total de 12 de ex. de huhurez mic și 2 ex. de ciufi de pădure (Asio otus). Scopul ieșirilor nu a fost numai acela de a inela și a înregistra date biometrice ci și colectarea de date despre densitatea perechilor și habitatul în care se aflau păsările. Cu ajutorul glasului redat, în afară de speciile sus menționate am colectat date și despre locațiile în care huhurezul mare (Strix uralensis) și cucuveaua (Athene noctua) erau prezente. Astfel, dintre speciile care ne-au interesat pe noi, am înregistrat în total un număr de 50 locuri unde huhurezul mic a fost prezent și 9 locații unde huhurezul mare a fost prezent. Dorim ca zonele cercetate în acest an să fie investigate și în anii următori.

  

Lăsați un comentariu