Natura și dezvoltarea umană, un echilibru necesar

În pofida piedicilor instituite de pandemie, specialiști din mai multe țări, cinci parteneri europeni într-un proiect Erasmus –  printre care și noi –  reușesc să ia parte într-un forum de idei și schimburi de experiență.

În cadrul întâlnirilor dintre parteneri sunt discutate diferite studii de caz europene, luând în considerare potențialele obstacole și soluții, pentru ca în final să elaborăm o sinteză a acestor preocupări sub forma unui mini ghid. Scopul este de a prezenta acele bune practici alese de-a lungul Europei care pot contribui considerabil la echilibrul dintre conservarea naturii și dezvoltarea umană, astfel un ajutor în implementarea altor proiecte din diferite regiuni ale Europei.

O primă întâlnire a avut loc în Olanda, unde au fost vizitate mai multe arii protejate, discuțiile concentrându-se pe procesele ecologice prezente, însă nici prezența omului din peisaj nu a fost trecută cu vederea. Pășuni, păduri, râuri, câmpii inundabile, peisaje care în această țară pot fi reprezentate ca un rezultat al conlucrării omului cu natura.

România este singurul partener din estul Europei,  singura țară din Uniunea Europeană care deține cinci regiuni biogeografice și în care procesele biologice și ecologice naturale sunt prezente.

 Dezvoltarea infrastructurii și urbanizarea, mult dorită de comunitatea românească după modelul vestic, are costuri ridicate concretizate printr-un impact ridicat și, deseori, negativ asupra naturii.

Probabil, prin măsuri de atenuare a dezechilibrelor, prin conștientizarea populației și măsuri active la nivel individual putem găsi soluții în care natura poate exista, un peisaj împletit cu activitatea umană.

Tot ce trebuie să înțelegem este că pentru a trăi în armonie cu natura nu trebuie neapărat să sacrificăm unele dintre necesități, mai degrabă le-am putea calibra într-un echilibru stabil și benefic atât pentru natură, cât și oameni.

Lăsați un comentariu