Természet és fejlődés, egy nélkülözhetetlen egyensúly

A világjárvány ellenére öt ország szakembere, köztük mi is, részt vettünk egy Erasmus projekttalálkozón, ötlet- és tapasztalatcsere céljából.  

A találkozók során különböző európai esettanulmányok kerülnek megbeszélésre, figyelembe véve az esetleges veszélyeket és megoldásokat, amelyek a projekt végére egy kis útmutatóba összegződnek. A projekt célja bemutatni olyan európai jó példákat, amelyek hozzájárulnak a természetvédelem és a társadalmi fejlődés közötti egyensúlyhoz, így Európa-szerte hozzájárulhat más projektek hatékony életbeléptetéséhez.

A projekt első találkozóján Hollandiában több védett területet látogattunk meg, ahol jelen vannak a természetes ökológiai folyamatok, azonban az emberi jelenlét a tájban sincs elhanyagolva. Legelők, erdők, folyók, árterületek, tájak, amelyek ebben az országban az ember és természet együttműködésével alakult.

Románia az egyetlen kelet-európai partner, és egyben az egyetlen 5 biogeográfiai régióval rendelkező Európai Uniós ország, ahol a természetes ökológiai és biológia folyamatok még bőven fellelhetőek.

A gazdasági fejlődésnek és urbanizációnak, – amelyet a nyugati mintára a romániai közösség nagyon szeretne kialakítani magának – nagy ára van, legtöbbször a természetre gyakorolt negatív hatások is teret nyernek.

Az elsődleges lépések az egyensúly visszaállítása felé valószínűleg a lakosság tudatosítása és olyan egyéni szintű megoldások azonosítása, amelyek révén a természet az emberi tevekénységekkel összhangban tud működni

Fontos megértenünk: nem kell feltétlenül feláldoznunk a szükségletekből ahhoz, hogy a természettel összhangban éljünk, inkább egy olyan életmód kialakítására kellene törekednünk, amelyben a természet és az ember egyensúlyban van egymással.

Szóljon hozzá