Acvila de munte este una dintre cele mai rare specii de păsări răpitoare din România, iar şoimul călător este o specie care a ajuns în pragul extincţiei în anii ’60-70. Am realizat un recensământ minuţios între anii 2007-2011 într-o parte semnificativă a Munţilor Carpaţi (Munţii Apuseni, Munţii Banatului, Munţii Retezat, parţial în Carpaţii Orientali). Deşi sunt încă multe regiuni de cercetat, în zonele recenzate cunoaştem efectivele celor două specii şi, în multe cazuri, chiar şi locurile de cuibărit. Astfel, am documentat repopularea şoimului călător, dar şi creşterea efectivelor sale, care a fost chiar spectaculoasă în ultimii 15 ani. În 2003 s-a identificat prima pereche cuibăritoare din anii ’70 încoace, iar în prezent cuibăresc sute de perechi pe teritoriul ţării .
OLD: În anul 2001 trei studenți, membri ai Grupului Milvus, au început să se intereseze despre statutul acvilei de munte (Aquila chrysaetos) și a șoimului călător (Falco peregrinus) în Munții Apuseni. După repetate ieșiri pe teren am reusit să identificăm mai multe locuri de cuibărire a acvilei de munte. Dat fiind faptul că deținem foarte puține date despre răspândirea si dinamica populației acestor specii, am inițiat un proiect de recensământ care va pune bazele unui program de monitoring. Acvila de munte, aproximativ 90-150 perechi, este una dintre cele mai rare specii de pasări răpitoare cuibăritoare din România. Șoimul călător este o specie a cărei populație națională și europeană s-a prăbușit în anii ‘60-’70 până la un nivel apropiat extincției, iar efectivele au început să crească din nou abia la începutul anilor 2000. Unul dintre scopurile principale ale proiectului este monitorizarea efectivelor cuibăritoare ale acestor două specii legate de habitatele de stâncărie. Un alt scop este studierea în detaliu a ecologiei acvilei de munte. Astfel, monitorizăm anual succesul de cuibărire în două zone selectate (Munții Apuseni și o parte a Carpaților Orientali), inelăm puii, adunăm informații despre obiceiurile de hrănire.

Obiective

  • Asigurarea supraviețuirii acestor specii
  • Conservarea habitatelor stâncoase
  • Implicarea voluntarilor în monitorizarea si protecția acvilei de munte si a șoimului călător

Activități

  • Vizitarea tuturor habitatelor din munții Apuseni potrivite pentru cuibărirea acestor specii
  • Evaluarea efectivelor clocitoare a speciilor amintite
  • Colectarea de date privind biologia speciei
  • Delimitarea factorilor periclitanți
  • Întocmirea documentațiilor pentru siturile Natura 2000
Dacă vreți să participați în Programul de Conservare a Acvilei de munte și a Șoimului călător puteți să ne contactați la următoarele adrese de mail: istvan.komaromi(arond)milvus.ro, istvan.kovacs(arond)milvus.ro.