A kerecsensólyom költ az ország nyugati felében

Április folyamán a Magyar Madártani és Természetvédelmi egyesület szakembereinek egy pár kerecsensólymot (Falco cherrug) sikerült azonosítaniuk az Alföld bánsági részén. Az MME a Milvus Csoport egyik magyarországi partnere a LIFE09NAT/HU/000384 kerecsensólyom-védelmi program (www.sakerlife2.mme.hu) keretén belül. A sólyompár egy magasfeszültségű villanyoszlopon költ. A Milvus Csoport munkatársai éppen terepmunkát végeztek az ország nyugati részén, így nyomban a helyszínre siettek, hogy tanúi lehessenek az eseménynek, hiszen Romániában jelen pillanatban ez az egyetlen ismert kerecsensólyom pár. A megfigyelés ideje alatt a tojó mindvégig a fészekben maradt, míg a hím egy közeli oszlopon tartózkodott, illetve időnként a fészek körüli mezőgazdasági területeken vadászott. A sólymokra jellemző módon, a kerecsensólyom is más madárfajok által készített fészekben neveli fiókáit, ez esetben az említett pár egy megüresedett hollófészket foglalt el.

Világviszonylatban is Magyarország az egyetlen olyan ország, ahol a kerecsensólyom költőállománya folyamatosan növekszik. Mindez a Magyarországon néhány évtizeddel ezelőtt elindított fajvédelmi programnak köszönhető. Az évek során az egyik legeredményesebb védelmi tevékenység a műfészkek magasfeszültségű villanyoszlopokra való kihelyezése jelentette. A fészkek szerepét betöltő fatálcákat illetve alumíniumládákat a kerecsensólymokkal foglalkozó szakemberek az országos villamosenergia-átviteli vállalat munkatársainak a segítségével helyezték ki az oszlopokra. Jelen pillanatban a Magyarországon élő kerecsensólyom párok többsége ilyen műfészkekben költ.

A kerecsensólymok jelenléte Románia nyugati részén főképpen a magyarországi állomány folyamatos növekedésének köszönhető, ugyanis nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy a nálunk talált kerecsensólymok a szomszédos országban található élőhelyekhez hasonlót keresve telepedtek itt meg. Így nem meglepő az sem, hogy az első kerecsensólyom pár, mely a Bánságban került elő, éppen egy hasonló fémszerkezeten fészkel.

A frissen megtalált kerecsensólyom pár jelentőségét az is bizonyítja, hogy a szakemberek több évtizede nem regisztráltak kerecsensólyom költést az országnak ezen a részén. Románia területén az elmúlt években a faj fészkeléséről csupán Dobrudzsából vannak információink. Szintén a magyarországi kollégáknak sikerült két, további kerecsensólymot megfigyelniük egy másik területen is, viszont ezekről még nem tudni biztosan, hogy egy párt alkotnak vagy sem. Segítségüket ezúton is szeretnénk megköszönni!

Az elkövetkezendő időszakban a Milvus Csoport munkatársai folytatják a fészekkeresést a Partiumban, a Bánságban és Dobrudzsában egyaránt.

 

Szóljon hozzá