A Mezőgazdasági Minisztérium nem törődik a gazdákkal és a környezettel

Az Európai Közösség az új közös agrárpolitika felé vezető átmeneti szakaszban van, amely 2023-ban lép hatályba. Ez minden tagállamnak lehetőséget ad arra, hogy Nemzeti Stratégiai Terv (Plan Național Strategic – PNS) formájában olyan támogatási rendszert terjesszen elő, amely a következő öt évre vonatkozik és összhangban van a jelenlegi európai szakpolitikákkal és stratégiákkal.

Romániának tehát lehetősége van arra, hogy olyan hosszú távú stratégiát hozzon létre, amely egyrészt támogatni tudja a (gazdasági nyomással nehezen megbirkózó) kistermelőket, másrészt konkrét lépéseket tesz a mezőgazdasági területeknek minősülő élőhelyek (pld. gyepek és szántók) biológiai sokféleségének védelme és a klímaváltozás hatásainak enyhítése érdekében.

Egyesületünk jelenleg két olyan projektet futtat, amelyek épp e két nagy problémával – a klímaválsággal és a biológiai sokféleség csökkenésével – foglalkoznak (Game On!, Agrárkörnyezetvédelmi szakpolitika fejlesztése részvételi akciókutatással és civil hozzájárulással).

Annak érdekében azonban, hogy jelentős pozitív változásokat érjünk el az egész társadalom szintjén, befolyásolnunk kell a környezetvédelmi szakpolitikákat. Ezért a Milvus Csoport 2021 novembere óta önkéntesen részt vesz a MADR által a 2023-2027-es PNS kidolgozása érdekében szervezett szakmai konzultációkon. E konzultációk során felajánlottuk szakértelmünket konkrét, Romániára vonatkozó javaslatok formájában, amelyek a jelenlegi európai szakpolitikákkal és stratégiákkal is összhangban vannak.

Sajnos azonban a különféle tanulmányokra, illetve több mint 30 éves terepi tapasztalatainkra alapozó javaslataink nem kerültek be a PNS-tervezetbe. Emiatt aggodalmunkat fejezzük ki a romániai mezőgazdaság és a mezőgazdasági területekhez kapcsolódó ökoszisztémák jövőjével kapcsolatban.

„Az Európai Unióban a biológiai sokféleség a legsúlyosabb mértékben a mezőgazdasági területekként kezelt élőhelyeken sérül. Ennek eredményeként számos, ebben a környezetben élő madárfaj állománya jelentős csökkenést mutat (lásd: Eurostat, a mezőgazdasági területekhez kapcsolódó madárfajok állományainak alakulása). Nem véletlen hát, hogy az uniós költségvetés jelentős része azt célozza meg, hogy megfordítsák ezt a negatív tendenciát, ennek ellenére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium nyilvánvalóan úgy döntött, hogy nem tesz semmit ez ügyben, és a pénzeszközök nagy részét inkább éppen azoknak a nagygazdáknak juttatja, akik intenzív termelési gyakorlataikkal ezeket a problémákat okozzák. A jelenlegi biodiverzitás- és klímaválság idején felfoghatatlan, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium hogyan adhat elsőbbséget pont azoknak, akik ilyen nyomást gyakorolnak a természetre és nem utolsósorban a polgárokra, akiknek joguk van az egészséges környezethez.”

Papp Tamás, a „Milvus Csoport” Egyesület elnöke

Töltse le INNEN a PNS Koalíció négy másik partnerszervezetével együtt megfogalmazott közös álláspontunkat.

Töltse le INNEN a „Milvus Csoport” Egyesület, az EcoRuralis, az ADEPT Alapítvány, a Romapis és a WWF Románia által aláírt sajtóközleményt.

Szóljon hozzá