Dăm startul la burse!

  • Post category:Știri
  • Post comments:1 Comment

Pasionat de natură, student, masterand sau doctorand? Bursa Milvus te poate ajuta în cercetările tale.

Ce oferim?

Susținem 3 sau 4 proiecte în valoare maximă de 4 500 RON, indiferent dacă ele sunt realizate doar de o persoană sau de un grup.

Dar, atenție se vor selecta doar acele propuneri care coincid cu obiectivele generale ale Grupului Milvus! Așa că, fii atent la subiectele cu privire la speciile și animalele periclitate și/sau protejate, ariile protejate și siturile Natura 2000, activități de monitoring.

Până când poți depune proiectul?

Data limită pentru depunerea proiectelor este 19 martie 2018 la office@milvus.ro, istvan.komaromi@milvus.ro

AICI găsești formularul de însciere!

Ca să te încurajăm!

Anul trecut Alina Georgiana Cislariu prin Bursa Milvus a reușit să identifice populații de Ligularia sibirica, specie protejată de Directiva Habitate (Anexele II și IV) în 5 mlaștini mezotrofe din NV României, a evaluat mărimea populației și a înregistrat factorii periclitanți.

Radac Alexandru a derulat un studiu privind identificarea și distribuția unor specii alogene de gărgărițe (Coleoptera: Bruchidae) și ploșnițe (Hemiptera: Heteroptera) alohtone pe teritoriul României. A identificat 78 de puncte de prezență pentru 10 specii alogene noi pentru România, dar și 5 specii noi de heteroptere pentru fauna României (Kleidocerys privignus, Paromius gracilis, Tuponia elegans, Tuponia hyppophaes, Tuponia macedonica).

Fii tu următorul bursier MILVUS!

Lăsați un comentariu

This Post Has One Comment

  1. Ionut Stamat

    Buna. Se aplica si pentru studentii din strainatate ce isi fac lucrarea de disertatie in Romania? Se poate trimite cererea de intrare sub forma de grant proposal?