Activitățile noastre de activism în 2022

Deși membrii Grupului Milvus preferă să lucreze pe teren sau să desfășoare activități concrete de conservare, în ultimii ani ei au dedicat tot mai multă energie activismului civic. În acest fel contribuim la creșterea gradului de profesionalism al legilor și a măsurilor de conservare, astfel încât acestea să se refere cu adevărat la conservarea biodiversității și la protecția habitatelor, și nu la interesele unui anumit grup.

În 2022, am fost implicați și în procesul de elaborare a mai multor legi și hotărâri.

Probabil noul Plan Național Strategic (PNS) a necesitat cel mai consistent efort din partea noastră. Asta, pentru că suntem convinși de faptul că  agricultura și modul în care cultivăm este foarte important din perspectiva conservării. Implementarea corectă a strategiei Farm to Fork a Uniunii Europene este esențială pentru a păstra serviciile pe care le oferă natura.

De-a lungul anului, am continuat să participăm la consultările publice organizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și am înaintat propuneri împreună cu fermieri, apicultori și alte organizații de conservare. Am considerat că este important să lucrăm cu aceste organizații, deoarece prima versiune a Planului Național Strategic nu numai că era nesatisfăcătoare din punct de vedere al conservării, dar îi afecta în mod negativ pe micii fermieri și apicultori. Cele două propuneri pe care le-am prezentat (propunere din februarie 2022, a doua propunere tot din februarie 2022, scrisoare adresată MADR) nu au fost luate în considerare de minister, așa că noi și partenerii noștri ne-am exprimat îngrijorarea în fața Comisiei Europene, unde am găsit urechi mult mai receptive. Ca urmare, Comisia a încorporat unele dintre sugestiile noastre în prima evaluare a planului strategic și l-a trimis înapoi la Ministerul Agriculturii cu o serie de îmbunătățiri și comentarii. Din păcate, tot ceea ce putem spune despre versiunea finală este că este o variantă mai puțin dăunătoare decât prima, dar avem în continuare îngrijorări serioase că România nu va fi capabilă să îndeplinească obiectivele strategiei Farm to Fork.

Ne concentrăm din ce în ce mai mult pe protecția pășunilor, care sunt importante pentru biodiversitate și protecția climei, și urmărim cu mare atenție legile și investițiile care le afectează.

De asemenea, suntem atenți să ne asigurăm că investițiile în energie verde sunt făcute într-un mod care nu dăunează habitatelor naturale. În astfel de cazuri, energia verde produsă nu aduce la fel de multe beneficii, pe câte dezavantaje cauzează prin scăderea capacității habitatele naturale de captare a dioxidului de carbon.

Am încercat, de asemenea, să sensibilizăm atât Departamentul de Dezvoltare Durabilă, cât și reprezentanții diferitelor partide politice. Nu putem decât să sperăm că serviciile oferite de natură vor fi luate în considerare la planificarea investițiilor cu privire la energia verde.

În ceea ce privește legislația în domeniul vânătorii, după încercări nereușite, în ultima noastră disperare am trimis o scrisoare deschisă președintelui țării. Cu toate acestea, fără a se ține cont de doleanțele noastre, în anul 2022 Legea Vânătorii și a Protecției Fondului Cinegetic a fost modificată în așa fel, încât numărul de păsări împușcate într-un an nu mai poate fi controlat. Ministerul Mediului a pierdut în trecut mai multe procese în instanță pentru că nu a putut furniza date științifice care să justifice împușcarea unui număr mare de păsări migratoare. Pentru a remedia acest lucru, legea a fost modificată practic în așa fel încât să nu mai fie necesare astfel de date științifice.

Deși câteodată pare că ne luptăm cu morile de vânt, noi continuăm munca noastră și ne bucurăm, ori de câte ori vocea noastră este auzită și putem contribui la acte normative prietene cu natura.

Lăsați un comentariu