Cel mai recent raport al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) vorbește la prezent despre efectele schimbărilor climatice

Este cel mai îngrijorător raport de până acum.

Conform documentului, jumătatea populației globale, aprox. 3,6 miliarde de oameni trăiesc deja în locuri extrem de vulnerabile din cauza efectelor schimbărilor climatice. Acest lucru afectează mai ales țările Sudului Global, iar efectele schimbărilor climatice devin din ce în ce mai grave în toate regiunile lumii. În Europa de Est și Centrală se resimt efectele prin valurile de căldură, prin deficitul de apă și prin intensificarea inundațiilor. Aceste efecte reduc semnificativ productivitatea agriculturii. Autorii evaluării subliniază că, pe lângă reducerea emisiilor, conservarea naturii ar trebui să fie elementul cheie al politicii climatice. Studiile arată că, soluțiile bazate pe natură sunt cele mai eficiente în climatologia urbană, în protecția împotriva inundațiilor, în managementul apei și în agricultură.

În prezent, în Europa impactul cel mai mare asupra biodiversității îl reprezintă agricultura. Intensificarea agriculturii trebuie oprită în România. Agricultura intensivă este din ce în ce mai expusă efectelor schimbărilor climatice, fiind în același timp unul dintre motoarele schimbărilor climatice. Uniunea Europeană a pus bazele agriculturii ecologice, iar statele membre ar trebui să utilizeze aceste fonduri pentru tranziția către o agricultură sustenabilă.

Dar nu numai în agricultură, ci în toate domeniile vieții, trebuie să reducem drastic emisiile de gaze cu efect de seră care schimbă clima și, în același timp, să reducem expunerea noastră la schimbările climatice. Raportul actual al IPCC a fost elaborat de 270 de cercetători din 67 de țări, finalizat de 700 de alți autori, iar evaluarea a fost aprobată de 195 de țări.

Raportul se bazează pe cele mai recente cunoștințe științifice ale omenirii despre schimbările climatice. Studiul se concentrează pe impactul regional al schimbărilor climatice, dar pune accent și pe consecințele impactului asupra orașelor și comunităților litorale.

Mesaje principale:

  •  Riscurile în creștere necesită acțiuni urgente

Valurile de căldură, secetele și inundațiile din ce în ce mai frecvente, deja depășesc limita de toleranță al ființelor vii și duc la pierderea în masă a celor mai sensibile specii.

Fenomenele meteorologice extreme apar simultan, ceea ce face ca acestea să fie din ce în ce mai dificile de gestionat. Milioane de oameni sunt afectați de grave insuficiențe de apă și de alimente, în special în Africa, Asia, America Centrală și de Sud, precum și pe insulele mici din regiunea arctică. Acțiuni ambițioase și rapide sunt necesare de făcut pentru a evita pierderea de vieți omenești și a biodiversității.

Potrivit noului raport, eforturile depuse nu sunt suficiente. Există un decalaj din ce în ce mai mare între măsurile luate și ceea ce este necesar de a fi luat pentru abordarea riscurilor în creștere. Dacă nu se iau măsuri, țările mai sărace și persoanele cu venituri mici din țările bogate vor fi afectate mai puternic.

  •  Protejarea și punerea în valoare a naturii este esențială pentru asigurarea unui viitor locuibil

Un ecosistem sănătos este mai rezistent la schimbările climatice. Prin conservarea a 30%-50% a habitatului natural terestru și acvatic de pe glob, societatea poate beneficia de capacitatea lor de absorbție și stocare a carbonului. Dar pentru a realiza acest lucru, sprijinul financiar și politic este esențial. Oamenii de știință subliniază că schimbările climatice sunt strâns legate cu exploatarea resurselor naturale, cu creșterea urbanizării și cu inegalitatea socială.

Studiu clarifică: toți – guvernul, sectorul privat și societatea civilă – ar trebui să colaboreze pentru a înfrunta provocările. Consolidarea cunoștințelor științifice, tehnologice cu cele ale populațiilor indigene, locale, printre altele, ar conduce la soluții mai eficiente.

  • Orașele reprezintă centrul amenințărilor legate de schimbările climatice, dar în același timp, sunt și cruciale pentru majoritatea soluțiilor

Mai mult de jumătate din populația lumii trăiește în orașe. Din acest motiv, raportul a depus eforturi deosebite în ceea ce privește evaluarea detaliată a impactului, riscurilor și adaptării orașelor. Condițiile meteorologice extreme afectează din ce în ce mai mult sănătatea umană, modul de viață, mijloacele de subzistență, infrastructura proprietăților și a sectoarelor critice (cum ar fi sectorul energetic și transportul).

Efectele combinate ale creșterii urbanizării și ale schimbărilor climatice se fac simțite. Acest lucru este resimțit în special în așezările urbane cu infrastructură nedezvoltată,  cu rate ridicate ale sărăciei și șomajului și cu lipsa serviciile de bază.

Însă, orașele oferă în același timp și oportunități pentru combaterea schimbărilor climatice. Clădirile verzi, aprovizionarea cu apă curată și surse de energie regenerabile, dezvoltarea sustenabilă a transportului între orașe și zonele rurale, toate acestea pot duce la o societate mai incluzivă și mai echitabilă.

  • Posibilitate din ce în ce mai redusă pentru a acționa

Schimbările climatice reprezintă o provocare globală care necesită soluții locale. Raportul arată clar că, dezvoltarea rezilienței la efectele schimbărilor climatice reprezintă deja o provocare majoră chiar și la nivelul actual de încălzire. În cazul în care încălzirea globală depășește 1.5°C, posibilitățile de acțiune vor fi limitate, iar dacă depășește 2°C, vor fi imposibile în unele regiuni.

Această constatare subliniază urgența acțiunilor în domeniul climei care să se axeze pe echitate și justiție. Finanțarea adecvată, tehnologia, parteneriatul politic și angajamentul adecvat vor conduce la o adaptare mai eficientă și la reduceri mai mari ale emisiilor.

IPCC elaborează evaluări la fiecare șase-șapte ani în numele guvernelor. Cercetătorii au stabilit trei grupuri de lucru pentru a revizui rezultatele actuale ale științei, amploarea impactului schimbărilor climatice și modalitățile de abordare a problemelor. Pentru a obține cea mai bună înțelegere a schimbărilor climatice, raportul urmărește și analizează cele mai recente cercetări științifice. Acesta combină cele mai recente descoperiri din domeniul  științei climei, paleoclimatologiei și dovezile rezultate din simulările climatice.

Rezultatele științifice sunt clare: schimbările climatice reprezintă o amenințare serioasă la bunăstarea umană și la sănătatea Planetei. Dacă vom neglija o acțiune coordonată și unită, vom pierde posibilitatea de a avea un viitor locuibil.

Lăsați un comentariu