PLANURI DE MANAGEMENT

Planurile de management pentru ariile protejate: ROSPA0103 Valea Alceului, ROSPA0067 Lunca Barcăului, ROSPA0113 Cânepiști, ROSPA0126 Livezile – Dolaț, ROSPA0142 Teremia Mare – Tomnatic, ROSCI0390 Sărăturile Diniaș și ROSPA0144 Uivar – Diniaș pot fi consultate AICI. Aceste planuri au fost realizate în cadrul proiectului: ”MANAGEMENTUL ARIILOR PROTEJATE: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 ȘI ROSCI0390” finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția Naturii” – Sesiunea de proiecte 5/2012, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, prin Direcția Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu”.

Lăsați un comentariu