Pescărelul negru, numărat!

Pescărelul negru, numarat

Însoțiți de o vreme frumoasă, patru echipe au parcurs, într-o zi de duminică, la pas, defileul Toplița – Deda pentru a realiza recensământul pescărelului negru. Numărul păsărilor, mici puncte negre pe insulițele de gheață ale râului Mureș, au fost observate și recenzate de cei 13 voluntari. 181 de pescărei negri au fost notați cu conștiinciozitate și observați în mediul lor natural. Monitorizarea acestei populații este o preocupare pentru Grupul Milvus deoarece specia este un indicator important asupra purității apelor (pasărea consumă nevertebrate care trăiesc în ape curate, pline de oxigen). Importanța pescăreilor este cu atât mai mare cu cât populațiile din anumite țări europene (Ungaria, Marea Britanie) sunt în scădere.

P1000594

Habitatul acestei specii este situat în zonele montane, pe cursurile apelor repezi, în zona pădurilor de conifere sau mixte. Iarna, aceste pâraie îngheață, iar pescăreii negri coboară pe cursurile mai mari din aval. Acesta este și motivul pentru care recensământul are loc iarna, în cazul zonei noastre, pe râul Mureș. Cum traseul a fost împărțit pe mai multe secțiuni, cei mai mulți indivizi din această specie au fost numărați pe porțiunea Răstolița – Deda, în total 53 de indivizi.

Cinclus cinclus 2016

Lăsați un comentariu