Bursa Milvus-2010

  • Post category:Știri
  • Post comments:1 Comment
Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” anunță Bursa Milvus pentru studenți (liceu, colegiu și universitate) interesați în zoologie, ecologie și/sau protecția naturii. Scopul bursei este de ajuta tinerii cercetatori în derularea unor proiecte individuale de evaluare/cercetare. Aceste proiecte trebuie să coincidă cu scopurile generale ale Grupului Milvus (specii de animale și plante periclitate și protejate, arii protejate și situri Natura 2000, monitoring) și să aibă un caracter individual și inovativ. Suma maximă acordată unui proiect individual este de 850 RON, iar pentru unul in grup este de 2000 RON. Data limită de predare a proiectelor este 22 februarie 2010. Formular de aplicare se poate descarca de aici, iar informatii suplimentare puteti sa obtineti contactandu-ne pe adresele de email office@milvus.ro, istvan.komaromi@milvus.ro.

Lăsați un comentariu

This Post Has One Comment