Popândăul (Spermophilus citellus) este o specie endemică a Europei și un element
stepic al faunei de mamifere. Trăiește în pajiști cu vegetație scundă, menținute prin pășunat, deci dependent de menținerea antropică a habitatelor sale. Până în anii 1980 era considerat un dăunător al agriculturii, iar în prezent este unul dintre cele mai periclitate specii de mamifere din România. Printre cei mai importanți factori periclitanți se numără dispariția pășunilor cu vegetație scurtă, respectiv fragmentarea accentuată a habitatelor.
Membrii Grupul Milvus au demarat studiul acestei specii în anul 2005, cu scopul de a propune mai multe arii de importanță comunitară (situri Natura 2000) pentru menținerea popândăului. În acest scop, în 2009–2010 a fost organizată o cartare a speciei pe plan național. Acțiuni similare au continuat timp de un deceniu, iar în unele zone din Câmpia de Vest acestea au ajuns să devină bazele unor activități de monitoring. În mai multe faze s-a realizat fundamentarea științifică și propunerea unui număr de 82 situri Natura 2000 pentru popândău.

Conservarea șoimului dunărean (Falco cherrug) este în mod continuu legată de evaluarea coloniilor de popândău. Astfel, cartarea distribuției speciei în regiunea panonică a fost, parțial, rezultatul eforturilor de conservare a acestei specii de șoim. Mai târziu, în cadrul unui proiect finanțat prin programul Life+ al Uniunii Europene (http://sakerlife2.mme.hu/ro) au avut loc primele relocări ale speciei cu scopul dublu de a salva indivizii din habitatele amenințate de distrugere, dar și pentru a revitaliza coloniile mai mici prin introducerea noilor indivizi.
Începând din 2015, Asociația „Grupul Milvus” este partener în proiectul „Asigurarea surselor de hrană pentru populațiile periclitate de șoim dunărean și acvilă de câmp din Bazinul Carpatic” (LIFE13 NAT/HU/000183), implementat în regiunea panonică de către 13 parteneri din Ungaria și România. Proiectul își propune în primul rând să oprească declinul populației de popândău, o sursă foarte importantă de hrană pentru șoimul dunărean. Mai mult, dorește să funcționeze ca un proiect demonstrativ în unele acțiuni pentru a pregăti un fundal științific solid pentru o posibilă creștere în viitor a acestor populații, în baza celor mai bune practici aplicate. Printre acțiunile concrete ale proiectului se numără evaluarea stării genetice ale coloniilor de popândău, îmbunătățirea statutului genetic al populațiilor țintă prin introducerea animalelor din alte populații, cât și restaurarea unor habitate degradate de popândău. Pentru documentarea importanței popândăului în baza trofică a șoimului dunărean, efectuăm analiza hranei șoimilor.
Pe lângă activitățile de conservare, acordăm o atenție sporită împărtășirii rezultatelor noastre cu comunitatea științifică prin conferințe specifice.

Publicații:

Kecskés A., Hegyeli Zs., Latková H., Sos T., Nagy A. A., Domokos Cs., Aczél-Fridrich Zs., Mezey Zs., Sugár Sz., Papp T. 2012. Emlősfajok védelme a Natura 2000 hálózat segítségével Romániában. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar – Apáthy István Egyesület. 13. Kolozsvári Biológus Napok. Kolozsvár, 2012 március 30-31.

Hegyeli Zs., Nagy A., Daróczi J. Sz., Kecskés A., Latková H. 2012. Current distribution and status of the European ground squirrel in Romania. IV European Ground Squirrel Meeting, 5-7 September 2012, Kamień Śląski, Poland.

Hegyeli, Zs., Bóné, G., Fülöp, T., Nagy, A. 2014. Vulnerability of European ground squirrel colonies in the Pannonian region of Romania. 5th European Ground Squirrel Meeting, Perspectives on an endangered species. Rust, Austria, 02-05 October 2014.

Petráss, I. A., Hegyeli, Zs. 2013. Studiu de evaluare a impactului repatrierii Spermophilus citellus. Activitatea C3 LIFE09 NAT/HU/000384. Raport, 27 pp.

Fülöp, T., Hegyeli, Zs. 2016. Pest control companies as threats to European ground squirrel (Spermophilus citellus) and common hamster (Cricetus cricetus) populations in Romania. 6th European Ground Squirrel Meeting. Belgrade, Serbia, 4–6 November 2016.

Baltag, E. Ș., Fülöp, T., Zaharia, G., Petrencu, L., Hegyeli, Zs. 2016. Distribution modeling of European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) population from Romania. 6th European Ground Squirrel Meeting. Belgrade, Serbia, 4–6 November 2016.