Din 2008 cartăm distribuția acestui rozător ocrotit în Transilvania și Câmpia de Vest. De altfel, în vest am efectuat o amplă cartare între anii 2015–2016, și tot aici, studiem hârciogul ca sursă de hrană a șoimului dunărean (Falco cherrug) în cadrul proiectului „Asigurarea surselor de hrană pentru populațiile periclitate de șoim dunărean și acvilă de câmp în Bazinul Carpatic (LIFE13 NAT/HU/000183 RAPTORSPREYLIFE).
În colaborare cu cercetătorii de la Universitatea din Białystok am realizat un studiu biogeografic și filogenetic al speciei, în partea centrală și vestică a țării, prin care am reușit să identificăm mai multe populații distincte cu haplotipuri caracteristice.

Publicații:

Hegyeli, Zs., Kecskés, A., Korbut, Z., Banaszek, A. 2015. The distribution and genetic diversity of the common hamster Cricetus cricetus in Central and Western Romania. Folia Zoologica 64(2): 173–182.

Korbut, Z., Banaszek, A., Rusin, M. Yu., Hegyeli, Zs. 2014. Phylogeography of the Common hamster (Cricetus cricetus) in Romania and western Ukraine. Abstract book of the 21st Annual Meeting of the International Hamster Workgroup, 14-16th November 2014, Frankfurt & Gelnhausen, Germany, p. 27.

Hegyeli, Zs., Banaszek, A., Kecskés, A. 2013. Current distribution and genetic diversity of the common hamster (Cricetus cricetus) in central and western Romania. Abstract book of the 20th Meeting of the International Hamster Workgroup, 15-17 November 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland, p. 18.