Bazându-ne pe cartarea victimelor traficului rutier, cât și pe observațiile directe, colectăm datele de distribuție ale acestui mustelid enigmatic începând din 2008. Am semnalat specia pentru prima oară în Câmpia de Vest, cât și în Moldova, contribuind la desemnarea mai multor situri Natura 2000 pentru conservarea sa.
Prin colectarea probelor genetice contribuim la elucidarea taxonomiei subspecifice a dihorului de stepă.
Împreună cu alți cercetători am încercat să analizăm starea de conservare a speciei la nivel european.

Publicații:

Hegyeli, Zs., Csathó A. I, Daróczi J. Sz., Fülöp T., Nagy A. A molnárgörény (Mustela eversmanii) és a házi görény (M. putorius) közúti elütési adatai Románia pannon régiójából (Magyar Emlőstani Évkönyv, leadva).

Šálek, M., Spassov, N., Anděra, M., Enzinger, K., Ottlecz, B., Hegyeli, Zs. 2013. Population status, habitat associations, and distribution of the steppe polecat Mustela eversmanii in Europe. Acta Theriologica 58(3): 233-244.

Hegyeli Zs. 2009. Noi semnalări ale dihorului de stepă (Mustela eversmanii) în regiunea panonică a României. Migrans 11(2-4): 7-9.