SPA-uri în custodia Grupului Milvus

În luna februarie 2010, Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” a primit în custodie trei arii de protecție specială avifaunistică (SPA). Pentru a dobândi custodia acestor situri Natura 2000, membrii asociației au depus documentații detaliate și planul de administrare al acestor arii la Ministerul Mediului și Pădurilor. Dintre aceste trei situri, unul se află pe raza județului Mureș, fiind vorba de Eleșteele Iernut și Cipău, celelalte două fiind situate în județul Bihor (Valea Alceului și Lunca Barcăului). Eleșteele de la Iernut și Cipău reprezintă o prioritate pentru Grupul Milvus, fiind cea mai importantă zonă umedă din județ, unde în perioada de pasaj pot fi întâlnite aglomerări foarte însemnate de câteva mii de păsări de apă. Administrarea acestor eleștee va fi corelată pe timpul custodiei (patru ani) cu concesionarii fermelor piscicole în așa fel încât gospodărirea și activitățile care decurg din aceasta să fie armonizate cu măsurile de protecție a păsărilor. Dintre activitățile cele mai relevante care urmează a fi implementate în sit, menționăm construirea unei insule artificiale pentru colonia de stârci de la Iernut, amplasarea unui turn de observații a păsărilor pentru o mai bună monitorizare a efectivelor și elaborarea unui plan de management al ariei de protecție cu prevederi și măsuri de conservare directă. Astfel putem asigura ca zona să păstreze pe termen lung starea în care se află și să asigure liniștea necesară atât pentru speciile cuibăritoare rare și periclitate, cât și pentru efectivele de pasaj.

Lăsați un comentariu

This Post Has 2 Comments