Bírósági ítélet függeszti fel a nagy lilik és nyári lúd vadászatát

A Milvus Csoport üdvözli az Otus Egyesület sikerét a természetért vívott küzdelemben:

A marosvásárhelyi Ítélőtábla október 28-án hozott döntése felfüggeszti két lúd faj vadászatát, amelyeknél a vadászati kvóták aggasztóan magasak voltak. Az ítélet nem végleges, de a kihirdetés pillanatától végrehajtandó.

Az Ítélőtábla elfogadta ezzel az Otus Egyesület által benyújtott kérést a Környezetvédelmi Minisztérium határozatával szemben és az 1400/2020-as kormányhatározat részleges felfüggesztése mellett döntött. A dokumentum a vadászható fajok kilövési számairól rendelkezik a 2020 – 2021 május 14 időszakra, köztük a nyári lúd (Anser anser) és nagy lilik (Anser albifrons) kilövési kvótáiról. A bíróság figyelembe vette a felfüggesztés hiányában felmerülő veszélyeket és a kormányhatározat kibocsátásának törvénytelen elemeit.

A román állam képtelen volt azt biztosítani, hogy a vadászat ne veszélyeztesse a vadon élő madarak állományait, minden európai tagállam közös örökségét. A vadászati kvóták megállapításakor nem tartotta be az 79/409/EC Irányelv előírásait, amely a vadon élő madarak védelméről rendelkezik.

A román állam kudarcot vallott annak biztosításában is, hogy a vadászat ne veszélyeztesse úgy a vadászható, mint a vadászati tilalom alá eső madárfajok védelmét. A vonuló fajok esetében a vonulás vagy telelés közben végzett túlzott vadászat ugyanis teljesen hiábavalóvá teheti az Európa más országaiban megvalósított védelmi intézkedéseket.

A Környezetvédelmi Minisztérium egy olyan, több mint 50000-es egyedszám kilövését engedélyező vadászati kvótát hagyott jóvá, amely a nagy lilik (Anser anser) globális állományának 5%-át, hazai állomány 33%-át jelenti. Románia 2013-ban 150000-280000 egyed között becsülte és jelentette a nagy lilik hazai állományát. A nyári lúd (Anser anser) esetében a helyzet ennél is aggasztóbb. A román hatóságok mintegy 14000 egyed kilövését engedélyezték, miközben az országos állományt 10000-25000 egyedre becsülték. A vadászat felfüggesztése nélkül a hazai nyári lúd állományokat jelentős veszteség érte volna.

Romániának kulcsfontosságú szerepe van vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) védelmében, hiszen a globális állomány közel fele nálunk tölti a telet. Ezek a madarak nagy lilikekkel alkotnak közös csapatokat, így a nem megfelelően szervezett vadászat a világ egyik legritkább lúdfajának létét veszélyezteti” – nyilatkozta Emil Todorov, Román Madártani Egyesület szakértője.

Az Otus Egyesület arra inti Környezetvédelmi Minisztériumot, hogy azonnal vonja vissza a 1400/2020-es rendeletet és üljön le a szakmai és civil egyesületek hozzáértőivel tárgyalni a vadászati kvóták megállapításáról és a vadászat szervezéséről, olyan módszertanok alapján amelyek tudományos érvekre és világos szabályokra épülnek.
Szabó Andreea ügyvéd, az Otus Egyesület képviselője úgy gondolja, hogy „ez az ítélet a civil közösség újabb sikere, ami jelzi a nem-kormányzati szervezetek szakmai érettségét és felkészültségét valamint a bíróságok érettségét, hiszen elismerik ezen szervezetek szakértelmét, amivel védeni próbálják az egészséges és ökológiailag kiegyensúlyozott környezethez való alkotmányos jogunkat”.

Papp Tamás, a „Milvus Csoport” Egyesület elnöke: „Már a második romániai bíróság állapítja meg, hogy a vonuló fajok (jelen esetben a ludak) vadászati kvótáinak megállapítását nem tudományos adatokra alapozták és így veszélyeztetik a madarak populációit. Egyesületünk ezt többször is szóvá tette. Örülünk ennek a döntésnek, főleg annak hogy a ludaknak lesz végre egy zavarástól mentes vonulási és telelési időszakuk. Reméljük hogy ezek az ítéletek egy olyan jövőbe vezetnek, ahol a vadászati szabályok meghatározásánál Romániai természeti értékei jelentik a prioritást és nem egyes körök pillanatnyi pénzügyi érdekei.

A Natura 2000 Koalíció közleménye, Dan Trifu, elnök

Szóljon hozzá