Anunț selecție parteneri

Anunț selecție parteneri 

In conformitate cu prevederile legale, Asociatia „Grupul Milvus” din Targu Mures, cu sediul Strada Crinului, Număr 22, Cod poștal 540343, Localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru încheierea de Acord de Parteneriat în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiect PROGRAMUL RO02 -BIODIVERSITATE ȘI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR, Apel pentru proiecte nr. 1/2014, „Studii și formare privind contribuția ecosistemelor naturale din Ariile Protejate la principalele sectoare economice”.

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea proiectului sunt specificate in Ghidul solicitantului pentru PROGRAMUL RO02 -BIODIVERSITATE ȘI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR, Apel pentru proiecte nr. 1/2014, „Studii și formare privind contribuția ecosistemelor naturale din Ariile Protejate la principalele sectoare economice”.

Obiectivul general al proiectului este implementarea de solutii in problema degaradarii serviciilor ecosistemelor, prin elaborarea unui studiu privind contributia serviciilor ecosistemelor la principalele ramuri ale economiei și sporirea gradului de conștientizare asupra contribuției serviciilor ecosistemelor la principalele sectoare economice ducand astfel la imbunătățirea starii ecosistemelor.

Activitațile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitați eligibile menționate in Ghidul Solicitantului, cat si activitațile transversale, adica managementul proiectului, si masurile specifice pentru informare si publicitate pentru proiect:

Activitatea A.1. Colectare Date

Activitatea A.1.1. Colectare Date statistice de la nivel local si de la nivelul altor 2 state din cadrul Uniunii Europene.

Activitatea A.1.2: Întâlnirea cu factorii interesați (stakeholderi) ai proiectului

A.1.3. Efectuarea de Studii in teren

A.1.3.1. Efectuarea de Studii in teren etapa 1

A.1.3.2.Studii in teren etapa 2

A.1.4. Evaluarea economica a populatiei prin organizarea de workshop-uri

A.1.5. Evaluarea si analizarea datelor obtinute prin organizarea de workshop-uri

A.2. Elaborarea studiului privind contributia serviciilor ecosistemelor la principalele ramuri ale economiei prin analiza si modelarea datelor

1 studiu privind contributia serviciilor ecosistemelor la principalele ramuri ale economiei.

A.2.1. Analiza politicilor (Policy analysis)

A.2.2. Harta de baza a ecosistemelor (Baseline ecosystem map)

A.2.3. Identificarea serviciilor cheie ale ecosistemelor (Identify key Ecosistem Services)

A.2.4. Identificarea indicatorilor si metodelor Serviciilor Ecosistemelor (Identify  ES indicators and methods)

A.2.5. Generarea scenariilor

A.2.6. Maparea / cartarea Serviciilor Ecosistemelor

A.2.7. Evaluarea serviciilor ecosistemelor

A.2.8. Procesare date si suport GIS

A.3. Informare, diseminare si publicitate

A.3.1.  Informare si publicitate pentru proiect

A.3.2.  Comunicare si diseminare

A.3.2.1. RealizareWeb-site

A.3.2.2. Constientizarea si diseminarea informatiilor prin intermediul conferintelor

A.3.2.3. Constientizarea si diseminarea informatiilor prin intermediul distribuirii de materiale

Partenerul va participa preponderent in implementarea activitatilor de mai sus.

Profilul partenerilor

Conditii generale de eligibilitate:

  • Organizatie cu personalitate juridica din Romania sau Uniunea Europeana
  • Trebuie sa nu se afle in situatiile de excludere prevazute in cadrul Ghidul solicitantului

Conditii specifice

  • Activitate relevanta.
  • Partenerul trebuie sa demonstreze experienta in implementarea de proiecte similare
  • Dat fiind specificul proiectului, partenerul trebuie sa demonstreze experienta in domeniul specific al proiectului;

Partenerii nationali si transnationali vor fi implicati in cel putin in doua din cele trei aspecte prezentate mai jos:

  1. Implementarea proiectului
  2. Furnizare de expertiza, resurse umane si materiale
  3. Finantarea proiectului

Organizatiile interesate sa participe la selecție vor depune documentele relevante cu mentiunea: “Pentru selectia de parteneri PROGRAMUL RO02 -BIODIVERSITATE ȘI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR” la sediul Asociatiei „Grupul Milvus” din Targu Mures, cu sediul Strada Crinului, Număr 22, Cod poștal 540343, Localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș, pana la data de 24.10.2014 ora 12.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate si selectate de catre comisia de evaluare numita in acest sens. Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in documentele depuse.

Lăsați un comentariu