Vrem energie verde, dar nu cu orice preț

Peste 20 de organizații de mediu solicită printr-o scrisoare deschisă ministerelor Mediului, Energiei, Agriculturii și Investițiilor să nu permită dezvoltarea unui parc de turbine eoliene în Rezervația Biosferei Delta Dunării, pe Grindul Chituc, de către Hidroelectrica, în parteneriat cu Agenția Domeniile Statului (ADS).

Organizațiile consideră inoportună amplasarea parcului eolian în interiorul ariilor naturale protejate și pe o zonă tampon radială de 3-10 km în jurul acestora și cu atât mai mult pe Grindul Chituc, care reprezintă una dintre zonele cele mai importante din punctul de vedere al avifaunei.

Scrisoarea este o reacție la anunțul recent al Hidroelectrica, care planifică dezvoltarea unui proiect eolian de peste 300 MW amplasat pe terenurile din zona Grindul Chituc, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului (ADS).

Realizarea proiectului este fundamentată pe reforma cadrului de reglementare și funcționare a Agenției Domeniilor Statului, cuprinsă în noua versiune a Capitolului RePowerEU, care are ca obiectiv înlesnirea utilizării terenurilor neproductive sau degradate pentru construcția de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile.

Grupul de ONG-uri de protecția naturii reunite sub cupola Coaliției Natura 2000 demonstrează printr-o scrisoare publică (link catre scrisoarea integrala) de ce Grindul Chituc nu reprezintă o alegere de locație care să respecte exigențele minime privind protecția biodiversității. Dintre argumentele organizațiilor, amintim:

Grindul Chituc face parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă protejată cu statut de protecție multiplă atât internațională (Rezervație a Biosferei, Sit Ramsar, Arie de Protecție Specială Avifaunistică și Sit de Importanță Comunitară), cât și națională. Din cele 365 de specii de păsări listate pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării pe Grindul Chituc până în prezent au fost identificate peste 300 de specii de păsări. Totodată, Grindul Chituc este situat pe culoarul de migrație Via Pontica, și este o zonă de realimentare extrem de importantă pentru păsări migratoare. Sunt cel puțin 6 specii de păsări rare care au fost semnalate doar în această locație în România.

Potrivit unui studiu realizat de Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” în 2012, instalarea de turbine eoliene pe aceste terenuri va influenţa negativ populațiile diverselor specii de păsări pe teritoriul Dobrogei, mai ales acolo unde turbinele eoliene se vor interpune între zonele de odihnă şi cele de hrănire.

Reglementările în lucru ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European referitoare la desemnarea zonelor de interes pentru producerea de energie regenerabilă exclud siturile Natura 2000 și parcurile și rezervațiile naturale, rutele identificate de migrație a păsărilor și a mamiferelor marine, conform celor mai bune date disponibile, coridoarele ecologice.

Creșterea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile este necesară pentru a atinge obiectivele climatice și energetice ale UE. În același timp este de la sine înțeles că această dezvoltare nu trebuie să aibă loc în detrimentul naturii și ariilor naturale protejate și nu ar trebui să compromită obiectivele existente în materie de biodiversitate.

Lăsați un comentariu