Vipera de fâneață: o nouă populație descoperită!

DSCN3261Aflată pe lista celor mai amenințate vertebrate ale Europei, taxonul mai trăiește doar în Ungaria – 11 populații, și România. Noua populație descoperită de Păun Georgiana și colegii ei, lărgește distribuția subspeciei spre sud față de locurile cunoscute până acum.  Rezultatele au venit în urma modelării distribuției potențiale a subspeciei la nivelul Transilvaniei și inventarierii în teren a noilor habitate potențiale, conform datelor cunoscute până în prezent. DSC_2483Vipera de stepă (Vipera ursinii) este reprezentată în România prin două subspecii: prima, Vipera ursinii rakosiensis, denumită și vipera de fâneață, care trăiește în Depresiunea Transilvaniei, și Vipera ursinii moldavica, subspecie prezentă în vecinătatea Iașului și în Delta Dunării. Până în acest moment, vipera de fâneață a fost raportată în Transilvania doar în patru locuri, așadar noua descoperire este binevenită. DSCN3261Descoperirea este umbrită de amenințările care planează asupra habitatelor speciei, datorită distrugerii și degradării lor în urma suprapășunatului și a transformării pajiștilor în teren arabil, chiar și în ariile naturale protejate din rețeaua Natura 2000! În mod contradictoriu, România în raportarea asupra stării de conservare a speciilor pentru perioada 2007 – 2012 către Comisia Europeană, a semnalat o stare de conservare favorabilă a acestei subspecii, în ciuda efectivelor foarte mici (100 – 300 de exemplare). Păun Georgiana a beneficiat de o bursă Milvus pentru acest proiect și, concomitent, de o bursă acordată de Societatea Europeană de Herpetologie  (SEH). Felicitări!DSC_2467

Lăsați un comentariu