Relația dintre biodiversitate și producția biologică asociată cu stocarea carbonului

Pierderea biodiversității și impactul global al schimbărilor climatice sunt interconectate. La nivel mondial, schimbările climatice reprezintă în prezent cea mai dificilă problemă, deoarece sunt asociate cu pierderea biodiversității. Pierderea ariilor naturale sau seminaturale reduce în sine aria de răspândire a speciilor și, prin urmare, și numărul de specii și de indivizi care trăiesc acolo, chiar și în absența unei creșteri a temperaturii medii sub 2°C. 

Una dintre cele mai mari amenințări la adresa biodiversității o reprezintă agricultura intensivă, industrială, bazată pe monocultură (suprafețe mari de o singură cultură) și cererea tot mai mare față de culturile energetice. Se știe deja că o mai bună gestionare și valorificare a ecosistemelor naturale, a pădurilor, a zonelor de coastă, a turbăriilor, este benefică pentru societate și pentru biodiversitate. Prin urmare, ONU a declarat perioada 2021-2030 drept Deceniul refacerii ecosistemelor.

Pădurile naturale cu o diversitate mai mare de specii au o producție de biomasă și o capacitate de sechestrare a carbonului mai mare decât o plantație de monocultură de arbori, care este mai vulnerabilă la schimbările globale de mediu și nu contribuie la restaurarea biodiversității. Conservarea biodiversității poate avea o contribuție majoră la atenuarea schimbărilor climatice globale, reducând astfel și riscurile economice. Un studiu a investigat modul în care diversitatea speciilor de plante afectează producția biologică a unui anumit habitat și, prin urmare, sechestrarea carbonului în diferite biomuri, precum și efectul creșterii concentrațiilor de CO2 atmosferic asupra capacității de sechestrare a carbonului a habitatelor forestiere individuale. Rezultatele modelului lor arată că, habitatele forestiere mai bogate în specii pot sechestra mai mult carbon pe unitatea de suprafață decât pădurile având o diversitate mai mică sau care conțin doar câteva specii de arbori. Creșterea concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă a redus, de asemenea, capacitatea de sechestrare a carbonului în cazul habitatelor cu diversitate ridicată, deși nu în aceeași măsură ca și în cazul monoculturilor. 

În general, eforturile de atenuare a schimbărilor climatice vor menține diversitatea și productivitatea plantelor lemnoase, ceea ce contribuie la sechestrarea carbonului. Și, invers, conservarea habitatelor naturale și a diversității acestora contribuie la atenuarea schimbărilor climatice.

Remedierea unei probleme de mediu poate contribui la remedierea altei probleme, în timp ce lăsarea unei probleme nerezolvate va duce la o degradare și mai accentuată. Prin protejarea și restaurarea simultană a serviciilor ecosistemice și prin valorificarea serviciilor acestora, putem obține un triplu beneficiu pentru climă, natură și societate.

Cseh Apolka,

Young ambassador, Game On

Lăsați un comentariu