Presură galbenă (Emberiza citrinella)

Deseori cuibăreşte în zone agricole, în tufişuri, la marginea pădurilor şi pe păşuni împădurite. Este o specie sedentară, iarna vizitează hrănitoarele mai ales exemplarele de la sate. Îşi construieşte cuibul în cavităţi, în gropi, din fire de iarbă, rădăcini. În perioada de cuibărire, cântă deseori stând pe un cotor, pe o tulpină. Se hrăneşte cu seminţe făinoase, cu seminţele plantelor ierboase, dar puii sunt hrăniţi cu
insecte.